PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychologia w biznesie

Drukuj

W wielu firmach nadal panuje przekonanie, że do sprawnego funkcjonowania firmy i jej dobrego wizerunku, wystarczy odpowiednio duży budżet reklamowy czy marketingowy. Wewnętrzne sprawy w przedsiębiorstwie schodzą na dalszy plan, problemy bagatelizuje się lub się ich nie dostrzega, a strategii – jeżeli się ją tworzy, nie zawsze się ją w pełni wdraża. Tymczasem, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów i stworzyć firmie i pracownikom przestrzeń do rozwoju, potrzebna jest fachowa i solidna komunikacja wewnątrz firmy.

Dlatego właśnie celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalistów, potrafiących podejmować trafne decyzje personalne, zarządzać kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa oraz rozumieć zachodzące w nim mechanizmy psychologiczne. Na tej specjalności dowiesz się m.in. jak zarządzać zmianą, jak tworzyć strategie komunikacyjne, co zrobić, gdy wybucha kryzys i jak mu zapobiec w przyszłości. Ponadto zdobędziesz też cenną i przydatną w praktyce wiedzę z zakresu negocjacji i mediacji oraz poznasz zachowania konsumenckie. Treningi prowadzone podczas zajęć pozwolą Ci z kolei rozwinąć umiejętności interpersonalne – słowem, będziesz mógł z powodzeniem ubiegać się o pracę wszędzie tam, gdzie pracują ze sobą zespoły ludzi.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Psychologia w biznesie (studia II stopnia)

  • Psychologia społeczna
  • Komunikacja społeczna
  • Współczesne wyzwania psychologii pracy i organizacji
  • Psychologiczne podstawy marketingu
  • Psychologia kierowania
  • Psychologia decyzji kadrowych
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki lub rosyjski) 
  • Proseminarium
  • Seminarium magisterskie
  • Warsztaty praktyczne

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Nie można działać w biznesie bez znajomości psychologii. Wiedza z zakresu psychologii potrzebna jest niemal wszystkim specjalistom, w których pracy istotny jest czynnik ludzki: menedżerom, przedsiębiorcom, marketingowcom, negocjatorom, osobom zajmującym się polityką zatrudnienia, a nawet sprzedażą bezpośrednią czy zakupami.

Kończąc tę specjalność będziesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w pionach personalnych przedsiębiorstw różnych branż, w działach marketingu, PR i wielu innych związanych z komunikacją. Przykładowymi stanowiskami, na których absolwenci tej specjalności podejmujązatrudnienie, są: stanowiska kierownicze średniego i wysokiego szczebla we wszystkich typach przedsiębiorstw, a w szczególności: kierownik działu personalnego, specjalista ds. wizerunku, specjalista ds. public relations, specjalista ds. marketingu, trener wewnętrzny, asystent zarządu.

Poniżej proponujemy artykuł prasowy, w którym przekrojowo pokazano, jaką inwestycją mogą być studia z Psychologii biznesuhttp://pierwszymilion.forbes.pl/psychologia-biznesu-mala-inwestycja-duze-zyski,artykuly,198889,1,1.html# 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+