PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie placówką edukacyjną

Drukuj

Celem studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie placówką edukacyjną jest ukształtowanie wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do zarządzania różnymi typami placówek oświatowych. Dzięki wiadomościom i umiejętnościom nabytym w trakcie kształcenia absolwent będzie gotowy do zarządzania kadrą pracowniczą, jakością w instytucji oświatowej, do organizacji nadzoru i sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji. Osoba, która ukończy kierunek będzie posiadała również kompetencje w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów, które pojawiają się w zarządzaniu placówką oświatową.

Specjalność przygotuje do kompetentnego planowania i tworzenia planów rozwoju instytucji, zapewniających wysoką jakość usług edukacyjnych, z uwzględnieniem aktualnym trendów i potrzeb w zakresie danej działalności o charakterze edukacyjnym. Absolwent w podstawowym zakresie będzie przygotowany także w obszarze związanym z marketingiem usług edukacyjnych.

 

Przedmioty specjalnościowe obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie placówką edukacyjną (studia II stopnia):

 • Prawo oświatowe i administracyjne
 • Podstawy psychologii zarządzania
 • Elementy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Elementy polityki społecznej
 • Polityka oświatowa
 • Komunikacja interpersonalna w placówce edukacyjnej
 • Tworzenie i kierowanie zespołami
 • Bezpieczeństwo w placówce oświatowej
 • Marketing edukacyjny
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
 • Warsztaty praktyczne

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Możliwości zatrudnienia: stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, a także w instytucjach usług społecznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+