PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Kosmetologia - studia II stopnia

Drukuj

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia w AG są skierowane do osób posiadających kwalifikację pierwszego stopnia z Kosmetologii oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Ponadto na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia w AG przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają licencjat zdobyty na innych kierunkach pod warunkiem, że spełnią wymagania podane w zasadach rekrutacji.

Na studiach magisterskich na kierunku Kosmetologia zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także z zakresu zaawansowanej kosmetologii. Dzięki zajęciom praktycznym, zdobytą wiedzę teoretyczną zastosujesz skutecznie podczas wykonywania zabiegów. 

 

Studia II stopnia są dostępne w dwóch trybach niestacjonarnych:

 • tryb weekendowy - zajęcia odbywają się w co drugi weekend 
 • tryb poniedziałkowo-wtorkowy - zajęcia odbywają się w co drugi poniedziałek i wtorek

 

Specjalności do wyboru 

W zależności od zainteresowań na studiach II stopnia możesz wybrać spośród dwóch propozycji:

 • Kosmetologia terapeutyczna
 • Kosmetologia estetyczna

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Alergologia i dermatologia
 • Kosmetologia lecznicza
 • Diagnostyka skóry
 • Zasady racjonalnego odżywiania
 • Endokrynologia
 • Powikłania po zabiegach kosmetycznych
 • Onkologia skóry
 • Terapie skóry głowy
 • Receptura kosmetyków i surowce kosmetyczne
 • Nowoczesne technologie w kosmetologii
 • Język angielski lub niemiecki
 • Praktyka zawodowa (3 miesiące)

 

 

Przedmioty dla specjalności: Kosmetologia Terapeutyczna:

 • Kosmetologia terapeutyczna 
 • Terapie defektów skórnych 
 • Terapie okołoporodowe 
 • Trychologia 
 • Psychodermatologia 
 • Terapie łączone w defektach ciała
 • Ciałopozytywność - teorie piękna

 

Przedmioty dla specjalności: Kosmetologia estetyczna:

 • Postępowanie pozabiegowe
 • Anatomia prawidłowa głowy i szyi
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Niekonwencjonalne techniki kosmetyczne
 • Kosmetologia antystarzeniowa - nowoczesne metody manualne 
 • Kosmetologia estetyczna

 

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia: 

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej weryfikującej posiadane wykształcenie i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów II stopnia. 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia, przyjmowani są na podstawie dyplomu; po przejściu procesu rekrutacji zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie www.akademiagornoslaska.pl/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku.html. 

Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż z obszaru nauk medycznych, proszeni są o złożenie w Biurze Rekrutacji podania oraz dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie lub kwalifikacje z zakresu kosmetologii, jak np.:

 • dyplomy i świadectwa, certyfikaty potwierdzające udział w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach, kursach
 • potwierdzenie odbycia stażu, wolontariatu
 • zakres obowiązków służbowych
 • opinia pracodawcy 
 • potwierdzenie udziału w projektach związanych z kosmetologią oraz zakres wykonywanych obowiązków 
 
Dokumenty, wraz z podaniem o przyjęcie na studia II stopnia, należy przesłać na adres rekrutacja@akademiagornoslaska.pl.
Prośbę o przyjęcie na studia należy uzasadnić posiadanym wykształceniem oraz kompetencjami zawodowymi.
 

W terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, drogą e-mailową Kandydat zostanie poinformowany przez Biuro Rekrutacji o wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, Kandydat zostanie zaproszony do zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym oraz złożenia kompletu dokumentów, zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie www.akademiagornoslaska.pl/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku.html.

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Branżowe Symulacje Biznesowe
– uczymy praktycznie!

Tradycyjne zajęcia akademickie uzupełniamy treningiem umiejętności biznesowych za pomocą profesjonalnych gier edukacyjnych, symulujących działalność realnych przedsiębiorstw.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+