Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Kosmetologia - studia II stopnia

Drukuj

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia w GWSH są skierowane do osób posiadających kwalifikację pierwszego stopnia z Kosmetologii oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Ponadto na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia w GWSH przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają licencjat zdobyty na innych kierunkach pod warunkiem, że spełnią wymagania podane w zasadach rekrutacji.

Na studiach magisterskich na kierunku Kosmetologia zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także z zakresu zaawansowanej kosmetologii. Dzięki zajęciom praktycznym, zdobytą wiedzę teoretyczną zastosujesz skutecznie podczas wykonywania zabiegów. 

 

Specjalności do wyboru 

W zależności od zainteresowań na studiach II stopnia możesz wybrać spośród trzech propozycji:

 • Kosmetologia holistyczna
 • Kosmetologia estetyczna
 • Makijaż permanentny - zaawansowane techniki

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Alergologia i dermatologia
 • Kosmetologia lecznicza
 • Diagnostyka skóry
 • Zasady racjonalnego odżywiania
 • Endokrynologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Onkologia skóry
 • Makijaż permanentny 
 • Receptura kosmetyków i surowce kosmetyczne
 • Nowoczesne technologie w kosmetologii
 • Język angielski lub niemiecki
 • Praktyka zawodowa (3 miesiące)

 

Przedmioty dla specjalności - Kosmetologia holistyczna:

 • Koncepcja holistyczna w kosmetologii
 • Wpływ mikrobioty jelitowej na kondycję skóry
 • Aromaterapia i muzykoterapia
 • Azjatyckie terapie manualne
 • Holistyczne terapie lecznicze i relaksacyjne
 • Ziołolecznictwo
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie 

 

Przedmioty dla specjalności - Kosmetologia estetyczna:

 • Postępowanie pozabiegowe
 • Anatomia prawidłowa głowy i szyi
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Niekonwencjonalne techniki kosmetyczne
 • Kosmetologia antystarzeniowa – nowoczesne metody manualne 
 • Kosmetologia estetyczna

 

Przedmioty dla specjalności - Makijaż permanentny - zaawansowane techniki:

 • Makijaż permanentny
 • Kolorymetria i rysunek w makijażu permanentnym
 • Techniki pigmentacji brwi
 • Pigmentacja upiększająca
 • Zaawansowane techniki w makijażu permanentnym
 • Pigmentacja medyczna i korekcyjna

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia:

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej weryfikującej posiadane wykształcenie i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów II stopnia:

 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia przyjmowani są na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu
 • Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż z obszaru nauk medycznych proszeni są o złożenie w Biurze Obsługi Studentów dokumentów związanych z kosmetologią potwierdzających uczestnictwo i uzyskane wykształcenie lub kwalifikacje takie jak np.: 
  • dyplomy i świadectwa, certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach, szkoleniach, kursach
  • potwierdzenie odbycia stażu, wolontariatu itp.
  • zakresy obowiązków służbowych
  • opinię pracodawcy
  • potwierdzenie udziału w projektach i zakres w nich obowiązków

Kandydat zostanie poinformowany drogą e-mailową przez Biuro Obsługi Studentów w terminie 14 dni od złożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej kwalifikację do podjęcia studiów. 

W sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjna z Kandydatem oraz zaproponuje moduły zajęć wyrównawczych (dodatkowo płatne) pozwalające na uzupełnienie braków kompetencyjnych z zajęć teoretyczno-praktycznych.

 

Procedura przyjęć wg ITS:

 1. Studia wg ITS (Indywidualny Tok Nauczania) dotyczą kierunku: Kosmetologia, studia II stopnia, niestacjonarne, specjalność: Makijaż permanentny – zaawansowane techniki i adresowane są do osób posiadających doświadczenie zawodowe w obszarze kosmetologii.
 2. Osoby zainteresowane taką realizacją studiów powinny przesyłać na adres: rekrutacja@gwsh.pl  wszelkiego rodzaju certyfikaty, dyplomy, świadectwa oraz dokumenty potwierdzające ich doświadczenie zawodowe.
 3. W ciągu 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentów zostanie wydana decyzja dotycząca możliwości podjęcia studiów wg ITS.
 4. Po zakwalifikowaniu się do dalszego etapu rekrutacji, kandydat zostanie poinformowany przez pracownika Biura Obsługi Studentów o decyzji oraz dalszych krokach rekrutacji (elektroniczna rejestracja oraz złożenie kompletu pozostałych dokumentów).
 5. Planowane zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i wtorki (co 2 tygodnie).
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+