Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rekrutacja krok po kroku

Drukuj

Krok 1

Załóż indywidualne konto w systemie Rekrutacji on-line, dostępnym na stronie internetowej: 

https://irk-pl.gwsh.edu.pl/

Wypełnij wymagane pola. Po założeniu konta na wskazany adres e-mail, otrzymasz wiadomość z informacją o założeniu konta i linkiem do jego aktywacji.

Krok 2

Aktywuj konto klikając w otrzymany link i zaloguj się na stronie systemu rekrutacji. Uzupełnij resztę danych osobowych. Pamiętaj, że tylko uzupełnienie wszystkich danych w danym etapie pozwala przejść do kolejnego kroku.

Krok 3

Wybierz rekrutację, a następnie korzystając z rozwijanej listy wybierz kierunek, na który chcesz się zapisać oraz jego lokalizację (Katowice/ Żory/ Wiedeń). Po poprawnym ukończeniu tego kroku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz instrukcją dalszego postępowania.

Krok 4

Aby wybór kierunku był ważny, musisz dokonać opłaty. Wysokość opłaty oraz numer konta otrzymasz w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis. Wysokość opłat wynosi:

  • Opłata rejestracyjna 85 zł - weryfikacja dokumentów w jęz. polskim
  • Opłata rejestracyjna 250 zł - weryfikacja dokumentów w jęz. obcym

 

W przypadku rekrutacji na studia (po 5 października), w dniu podpisywania umowy z Uczelnią wymagane będzie od Kandydata okazanie dowodu wpłaty za czesne za miesiąc październik.

Krok 5 – dotyczy tylko Kandydatów, którzy wybrali realizację studiów w trybie stacjonarnym (dziennym)

Po dokonaniu wyboru kierunku, uzupełnij wyniki uzyskane na maturze. Te dane nie mają wpływu na przyjęcie Cię na studia, jednak są potrzebne dla celów statystycznych.

Krok 6

Po uzupełnieniu wszystkich danych przejdź do kroku oświadczenia i zaznacz odpowiednie pola. Na tym etapie możesz też zapoznać się z Regulaminem Studiów oraz Regulaminem Finansowym.

Krok 7

W następnym kroku („Wydruki”) znajdziesz plik z Ankietą osobową i Umową o świadczenie usług edukacyjnych. Pobierz dokument, wydrukuj go i uzupełnij wymagane pola. Złóż podpis na każdej stronie, uzupełnij zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaznacz oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a w przypadku kierunków medycznych wybierz również rozmiar fartucha. 

Krok 8

Po wypełnieniu dokumentów, w następnym kroku załącz wszystkie dokumenty wymagane na kierunku.
https://www.gwsh.pl/rekrutacja/rekrutacja-dokumenty.html

Wgraj do systemu skany lub dobrej jakości zdjęcia poniższych dokumentów:

  • Podpisaną Ankietę osobową, którą wygenerowałeś (-aś) w kroku 7
  • Potwierdzenie dokonania obowiązkowej opłaty rekrutacyjnej (jeśli przy rejestracji zaznaczyłeś, że jesteś naszym Absolwentem, przysługuje Ci zwolnienie z opłaty)
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za czesne (opłata ratalna ​tj. rata za m-c październik lub ​opłata jednorazowa)  
  • Świadectwo dojrzałości (studia I stopnia/ jednolite studia magisterskie) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia II stopnia)

Jeśli zapisujesz się na kierunek medyczny (Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo), dołącz dodatkowe, obowiązkowe zaświadczenia:

  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy, o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
  • Zaświadczenie w sprawie badań sanitarno- epidemiologicznych
  • Zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko WZW B (lub skan książeczki zdrowia zawierającej wpis o przyjętych 3 dawkach szczepionki)

UWAGA! Jeśli w związku z obecną sytuacją zagrożenia COVID-19 nie masz możliwości uzyskać wymaganych zaświadczeń, wgraj do systemu podpisane „Oświadczenie kandydata na studia, dotyczące uzupełnienia brakujących zaświadczeń lekarskich”

Krok 9

Po wgraniu dokumentów, zaczekaj aż zostaną one zaakceptowane przez pracowników Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery. Jeśli w dokumentacji będą braki lub błędy, skontaktujemy się z Tobą.

Jest to ostatni krok rekrutacji on-line, który pozwala nadać Ci status: zakwalifikowany.

Krok 10

Po ustaniu pandemii zapraszamy do dokonania ostatniego kroku rekrutacji tj. złożenia wymaganego kompletu dokumentów i podpisania oryginału umowy w Biurze Rekrutacji. Można to zrobić osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika (pobierz formularz pełnomocnictwa - formularz musi zostać podpisany przez wszystkie strony pełnomocnictwa w obecności pracownika GWSH, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych) w siedzibie naszej Uczelni.

 

Ten etap skutkuje wpisem na listę studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i nadaniem numeru albumu. Poinformujemy Cię mailowo, kiedy będzie to możliwe. Pamiętaj, aby zabrać z sobą świadectwo i potwierdzenia dokonania opłat, a w przypadku kierunków medycznych zabierz także aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, zaświadczenie w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych oraz potwierdzenie przyjęcia szczepienia przeciwko WZW B.

Adresy stacjonarnych biur rekrutacji:

Katowice:
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice
Budynek A, hol główny

Żory:
ul. Księcia Leszka 3
44-241

 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

https://www.gwsh.pl/kontakt/biuro-rekrutacji.html

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany na studia, na adres e-mail podany w kwestionariuszu osobowym dostaniesz wiadomość od Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery, z zaproszeniem na spotkanie informacyjno–organizacyjne.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+