Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Przeniesienie do GWSH

Przeniesienie do GWSH

Drukuj

Chcesz przenieść studia z innej uczelni do GWSH? To proste!

Warunkiem przyjęcia do GWSH na zasadzie przeniesienia jest posiadanie  aktywnego statusu studenta oraz złożenie Dziale Obsługi Studenta  podania o przyjęcie na wybrany przez siebie  kierunek, poziom, formę/semestr  studiów  w danym roku akademickim. Do  w/w wniosku należy dołączyć pisemną zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie, kserokopię indeksu wraz z poświadczeniem zaliczonych semestrów lub kartę przebiegu studiów zawierającą  informację o zaliczonych semestrach -  potwierdzoną  przez pracownika uczelni macierzystej

Na podstawie złożonego podania wraz  z załącznikami -  Dziekan GWSH określa różnice w efektach kształcenia i w formie pisemnej decyzji administracyjnej  informuje o tym Studenta.

Jeżeli, na chwilę obecną  osoba zainteresowana przeniesieniem do GWSH nie posiada jeszcze  zgody  swojego  Dziekana na przeniesienie,  wówczas do podania  należy złożyć  zaświadczenie o  aktualnym statusie studenta oraz kserokopię indeksu lub kartę przebiegu studiów zawierającą  informację o zaliczonych semestrach -  potwierdzoną  przez pracownika uczelni macierzystej. Wspomnianą zgodę Dziekana uczelni macierzystej Student/kandydat powinien uzupełnić przed wydaniem/odbiorem decyzji Dziekana GWSH o przyjęciu na zasadzie przeniesienia. 

 

Czy możesz się przenieść na dowolny kierunek i specjalność?

TAK, Dziekan  rozpatrując wniosek określa ewentualne  różnice  w efektach kształcenia  programowych i proponuje odpowiedni semestr biorąc pod uwagę metodykę kształcenia.

 

Szczegółowe informacje uzyskasz w Akademickim Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+