PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Przeniesienie do GWSH

Przeniesienie do AG

Drukuj

Jesteś lub byłeś studentem uczelni wyższej, ale z różnych powodów nie możesz kontynuować nauki na uczelni macierzystej? Oto oferta dla Ciebie!

W zależności od Twojego obecnego statusu, możesz wznowić studia lub przenieść się na semestr wyższy niż pierwszy, pod warunkiem, że wybierzesz kierunek zgodny z kierunkiem dotychczas studiowanym.

 • Jeśli masz status studenta możesz ubiegać się o przeniesienie pod warunkiem, że zaliczyłeś co najmniej pierwszy semestr studiów
 • Jeśli nie masz statusu studenta (np. z powodu skreślenia), ale masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, możesz ubiegać się o wznowienie nauki na naszej uczelni.

Podania o przeniesienie lub wznowienie przyjmowane są w semestrze zimowym do 10 września, a w semestrze letnim do 10 lutego.

Dokumenty niezbędne w procedurze przeniesienia

 • Podanie o przeniesienie; pobierz podanie o przeniesienie do Akademii Górnośląskiej 
 • pisemna zgoda Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do AG,
 • zaświadczenie potwierdzone przez pracownika uczelni macierzystej o statusie studenta zawierające informację o zaliczonych semestrach wraz z podaniem lat, w których osoba studiowała,
 • wykaz przedmiotów (tzw. karta przebiegu studiów) z podaniem liczby godzin, formy zajęć, form zaliczenia oraz punktów ECTS potwierdzony przez pracownika uczelni macierzystej.

Dokumenty niezbędne w procedurze wznowienia

 • Podanie o przeniesienie; pobierz podanie o wznowienie studiów w Akademii Górnośląskiej 
 • zaświadczenie potwierdzone przez pracownika uczelni macierzystej zawierające informację o zaliczonych semestrach wraz z podaniem lat, w których osoba studiowała,
 • wykaz przedmiotów (tzw. karta przebiegu studiów) z podaniem liczby godzin, formy zajęć, form zaliczenia oraz punktów ECTS potwierdzony przez pracownika uczelni macierzystej.

 

Decyzja Dziekana ds. studenckich

Na podstawie złożonego podania wraz z załącznikami – Dziekan ds. studenckich w formie decyzji administracyjnej:

 • wyrazi zgodę i określi semestr, na który osoba ubiegająca się o przeniesienie/wznowienie może zostać przyjęta,
 • określi wykaz przedmiotów, które student zobowiązany będzie zaliczyć,
 • określi kwotę płatności dotyczących przeniesienia lub wznowienia.

Decyzję przekaże Ci pracownik Biura Obsługi Studentów AG, który poinformuje Cię o kolejnych krokach.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Akademickim Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+