Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Regulaminy

Drukuj

(Do przeglądania wymagany zainstalowany Adobe Reader® - http://get.adobe.com/reader/)

 

 Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych

 Regulamin studiów (obowiązujący od dnia 1.10.2019 r.)

 Regulamin finansowy (obowiązujący od dnia 1.10.2019 r.)

 Regulamin potwierdzania efektów uczenia się. (załącznik 1 - wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się)

 Financial Regulations in English 

 Study Regulations in English 

 Regulamin studiów (obowiązujący od dnia 1.10.2018 r.)

 Regulamin finansowy (obowiązujący od dnia 1.10.2018 r.)

 Regulamin studiów (obowiązujący od dnia 1.10.2017 r.)

 Regulamin finansowy (obowiązujący od dnia 1.10.2017 r.)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+