PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Patron AG

Drukuj

Wojciech Korfanty 1873 - 1939
Patron Akademii Górnośląskiej w Katowicach


Wojciech Korfanty - człowiek nieprzeciętny, postać kształtująca bieg polityki po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, śląski działacz społeczno-polityczny. Jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku, wzór godny naśladowania. Wojciech Korfanty urodził się 20 IV 1873r. w Siemianowicach Śląskich. Był twórcą polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku. W 1903 r. został wybrany posłem do Reichstagu, a w 1904 r. do Landtagu pruskiego. Pod koniec I Wojny Światowej domagał się zjednoczenia wszystkich ziem polskich w niepodległej Ojczyźnie. W 1918 r. został komisarzem do spraw politycznych i wojskowych Komisariatu Narodowej Rady Ludowej, natomiast w 1920 r. został Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku. Wojciech Korfanty był także przywódcą II i III Powstania Śląskiego, a od 1919 r. posłem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. W 1923 został wybrany wicepremierem rządu RP. Korfanty był politykiem sanacyjnym, przywódcą Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. W 1930 r. został aresztowany i uwięziony w twierdzy brzeskiej. Od 1935 r. żył na emigracji. Był dziennikarzem i pisarzem politycznym, założycielem koncernu wydawniczego "Polonia". Po zajęciu Pragi czeskiej przez Niemcy hitlerowskie wrócił do Polski, gdzie został aresztowany. Zmarł 17 sierpnia 1939 r. w więziennym szpitalu na Mokotowie w Warszawie.


W dniu 8 października 2002 roku podczas uroczystości inauguracyjnych nowego roku akademickiego 2002/2003, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej nadane zostało imię Wojciecha Korfantego - Wielkiego Górnoślązaka, Dyktatora III Powstania Śląskiego, parlamentarzysty i pisarza politycznego. Było to szczególne wyróżnienie dla kilkunastotysięcznej społeczności akademickiej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Uczelni, która od początku swojej działalności identyfikowała się z Górnym Śląskiem, jego historią oraz kulturą. Idee, towarzyszące działalności Wojciecha Korfantego, jego walka o podniesienie poziomu edukacji mieszkańców Śląska, a także o polepszenie bytu społeczności lokalnej, wciąż są aktualne i najlepiej określają perspektywiczne dążenia Uczelni.  

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+