Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wirtualna Uczelnia / EHMS

Dotychczasowy system Wirtualnego Dziekanatu EHMS
- dla Studentów studiów I i II stopnia, którzy rozpoczęli naukę przed Rokiem Akademickim 2020/2021 oraz dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych

Nowy system Wirtualnej Uczelni
- dla Studentów studiów I i II stopnia, którzy rozpoczęli naukę w Roku Akademickim 2020/2021

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+