PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Seminarium Doktorskie

Drukuj

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach od prawie 20 lat kształci osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i chcące uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

 

Cele Seminarium Doktorskiego :

  • zapoznanie Uczestników z metodyką pracy naukowej;
  • wykształcenie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, m.in.: z organizacją i prowadzeniem badań naukowych, przygotowaniem merytorycznym i redakcyjnym tekstów naukowych oraz upowszechnieniem i umiędzynarodowieniem wyników działalności naukowej;
  • przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Oprócz wymaganego regulaminem programu Seminarium Doktorskiego, Uczestnik będzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, organizowanych przez Akademię Górnośląską oraz inne ośrodki naukowe (np. konferencjach, warsztatach, sympozjach itp.).

 

Czas trwania Seminarium Doktorskiego:

  • cykl wykładów i warsztatów odbywający się przez 4 semestry (zajęcia stacjonarne, raz w miesiącu w sobotę)
  • zajęcia seminaryjne i konsultacje doktorskie trwające 4 semestry (z możliwością przedłużenia samego seminarium na kolejne semestry, w zależności od potrzeb Uczestnika - maksymalnie do 10 semestru).

 

Niniejszym informujemy, iż rejestracja na Seminarium Doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, które będzie realizowane na Wydziale Zarządzania AG w roku akademickim 2024/25 trwa od 21 czerwca do 15 września 2024 r.

Zgłoś się już dziś, rejestrując się pod adresem https://rekrutacja.akademiagornoslaska.pl/seminarium

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z Biurem Rozwoju Nauki AG (pokój A214)

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+