PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Seminarium Doktorskie

Drukuj

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach już od ponad 17 lat kształci osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i chcące uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Celami seminarium są:

  • zapoznanie Uczestników z zasadniczymi aspektami metodyki pracy naukowej;
  • wykształcenie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, m.in.: z organizacją i prowadzeniem badań naukowych, przygotowaniem merytorycznym i redakcyjnym tekstów naukowych oraz upowszechnieniem i umiędzynarodowieniem wyników działalności naukowej;
  • przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Oprócz wymaganego regulaminem programu Seminarium Doktorskiego, Uczestnik będzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, organizowanych przez Akademię Górnośląską oraz inne ośrodki naukowe (np. konferencjach, warsztatach, sympozjach itp.).

Czas trwania seminarium przedstawia się następująco:

  • cykl wykładów odbywający się raz w miesiącu przez 4 semestry,
  • zajęcia seminaryjne oraz konsultacje doktorskie, trwające 4 semestry (z możliwością przedłużenia samego seminarium na kolejne 3 semestry, w zależności od potrzeb Uczestnika).

 

Niniejszym informujemy, iż rejestracja na Seminarium Doktorskie na Wydziale Zarządzania AG w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, które rozpocznie się od semestru letniego 2023/2024 trwa od 15 stycznia do 15 lutego 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem ds. przewodów i seminariów doktorskich (pokój A214):

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+