PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zasady rekrutacji - Seminarium Doktorskie

Drukuj

Nabór Uczestników Seminarium Doktorskiego na semestr letni prowadzony jest od 15 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r.

  • wniosek o wpis na seminarium doktorskie (do pobrania)
  • oryginalny lub uwierzytelniony odpis ukończenia studiów drugiego stopnia 
  • ankietę osobową uwzgledniającą przebieg pracy zawodowej i/lub naukowej (do pobrania)
  • autoreferat dotyczący zainteresowań naukowo-badawczych Kandydata
  • wykaz własnych prac naukowych lub prac, których jest się współautorem (o ile się takie posiada)
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej, w wysokości podanej w stosownym zarządzeniu Rektor.

 

Powyższe dokumenty należy składać do:

Biura ds. przewodów i seminariów doktorskich pok. A214
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

Tel.: +48 32 35 70 624
Tel. kom.: +48 607 361 752
Mail: awanse@akademiagornoslaska.pl

 

Decyzję o wpisie na seminarium doktorskie podejmuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie wniosku oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Komisji Kwalifikacyjnej.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na seminarium doktorskie, Kandydat jest zobowiązany do uiszczenia w terminie 7 dni, opłaty wpisowej, w wysokości podanej w stosownym zarządzeniu Rektora.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+