Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
440 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Współpraca GWSH z niemiecką firmą KGM Beratungs GmbH, oferującą pracę na rynku unijnym. - szczegóły

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym GWSH. - szczegóły

Pielęgniarstwo - studia II stopnia

Drukuj

Pielęgniarstwo na studiach II stopnia (magisterskich) skierowane są do osób mających tytuł zawodowy (licencjat pielęgniarstwa). Studia przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych. Studia pielęgniarskie uwrażliwiają, uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

 

Pielęgniarstwo – studia magisterskie (studia II stopnia)
dostępne jako studia stacjonarne oraz  studia niestacjonarne
2 lata (4 semestry)

 

Organizacja zajęć w trybie niestacjonarnym wygląda następująco:

 • Zajęcia teoretyczne - piątki od godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele,
 • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - dni robocze wg planu studiów 

 

Charakterystyka kierunku:

Na studiach magisterskich z kierunku Pielęgniarstwo studenci poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece  pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej, metodologii badań. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez dydaktyków, profesjonalistów w stopniu profesora, doktora oraz  magistrów pielęgniarstwa.    

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych, napisanie 
i obrona pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Po ukończeniu studiów absolwent GWSH otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa.

Zawód pielęgniarki należy do zawodów zaufania społecznego. Magister pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe, realizujących edukację zdrowotną społeczeństwa.

Tytuł magistra pielęgniarstwa uprawnia do podjęcia studiów III stopnia, przygotowania dysertacji i uzyskania tytułu doktora.

 

Przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo – studia II stopnia (magisterskie)

 • Język angielski
 • Psychologia zdrowia
 • Prawo w praktyce pielęgniarskiej
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie 
 • Pielęgniarstwo wielokulturowe
 • Dydaktyka medyczna
 • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Endoskopia
 • Poradnictwo w pielęgniarstwie
 • Koordynowana opieka zdrowotna
 • Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Nadciśnienie tętnicze
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Niewydolność oddechowa
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Leczenie nerkozastępcze
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Cukrzyca
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Choroby nowotworowe
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Rany przewlekłe i przetoki
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Ból
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Leczenie żywieniowe
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Zaburzenia układu nerwowego
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Zaburzenia zdrowia psychicznego
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Informacja naukowa
 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
 • Statystyka medyczna
 • Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne
 • Immunologia kliniczna
 • Bioetyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmioty do wyboru:
  • Choroby skóry
  • Profilaktyka chorób zakaźnych
  • Opieka pielęgniarska w chirurgii plastycznej                                                     
  • Medyczno-społeczne problemy osób w wieku podeszłym          
  • Schorzenia okołomenopauzalne
  • Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem
  • Pediatryczna domowa opieka paliatywna                                                                     
  • Podstawy psychoterapii
  • Marketing usług medycznych

 

Praktyki zawodowe: (200 godzin)

 • Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) 
 • Pracowania endoskopowa 
 • Edukacja terapeutyczna w  wybranych chorobach przewlekłych 
 • Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) 
 • Opieka onkologiczna 
czesne
440 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Ośrodek Medyczny TOMMED - partner w projekcie budowy Centrum Symulacji Medycznych.

Współpraca GWSH z niemiecką firmą KGM Beratungs GmbH, oferującą pracę na rynku unijnym. - szczegóły

Odzież ochronna podczas studiów na Wydziale Medycznym GWSH. - szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+