Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Umowa ws. dostosowania systemu kształcenia do wymogów niemieckiego rynku pracy

Drukuj

W dniu 21 marca 2017 roku podpisana została w siedzibie GWSH w Katowicach umowa dot. współpracy pomiędzy Uczelnią, a firmą KGM Beratungs GmbH działającą na terenie Niemiec.

Ze strony polskiej umowę podpisał JM Rektor prof. nadzw dr hab. Krzysztof Szaflarski oraz Dyrektor Administracyjny mgr Alicja Polok, natomiast ze strony Partnera Niemieckiego Prezes Zarządu KGM Beratungs GmbH Pan Mariusz Zagrajewski. Umowa ma na celu porozumienie partnerskie  dotyczące dostosowania systemu kształcenia na Wydziale Medycznym GWSH przyszłych absolwentów, kierunku Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia, do wymagań zagranicznych rynków pracy, a szczególnie rynku niemieckiego. W najbliższej przyszłości umowa ta zostanie poszerzona również o stworzenie podobnych możliwości  absolwentom kierunku Informatyka, prowadzonego na Wydziale Zarządzania GWSH.

Firma KGM Beratungs GmbH już od szeregu lat działa na rynku niemieckim oraz na innych rynkach Unii Europejskiej, ułatwiając w szerokim zakresie  w sposób profesjonalny podjęcie pracy zainteresowanym absolwentom współpracujących z nią Uczelni z Polski wejście na rynek pracy w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczone zostały zdjęcie wymiany  dokumentów dotyczących wspomnianej umowy podpisanej przez JM Rektora prof. nadzw dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego oraz przez Prezesa Zarządu KGM Beratungs GmbH Pana Mariusza  Zagrajewskiego.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+