PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Logistyka - studia II stopnia

Drukuj

Logistyka jest kierunkiem studiów przygotowującym kadrę odpowiedzialną za proces planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem. 

Specjaliści z zakresu logistyki zajmują się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji oraz transportem i komunikacją. Pełny zakres obowiązków jest ściśle uzależniony od branży, w której działa przedsiębiorstwo. 

Logistyka w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest kierunkiem wywodzącym się z wieloletnich doświadczeń w zakresie kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie. Włączenie Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach w struktury AG i prowadzonego tam kierunku Logistyka pozwoliło na rozwinięcie oferty kształcenia o ten kierunek o profilu praktycznym. Obecnie AG kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich, 7 semestrów) oraz drugiego stopnia (magisterskich, 4 semestry). 

 

Logistyka – studia magisterskie (studia II stopnia)
studia niestacjonarne (zaoczne)
2 lata (4 semestry)

 

W programie studiów II stopnia na kierunku Logistyka w AG stawia się na specjalizację, w ramach której proponowane są dwie ścieżki specjalnościowe:

Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Zaawansowane systemy informatyczne w logistyce
 • Usługi logistyczne
 • Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
 • Projektowanie, modelowanie i reinżynieria łańcuchów dostaw
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w działalności logistycznej
 • Marketing logistyczny

Usługi logistyczne na rynku krajowym i międzynarodowym, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Zarządzanie projektem logistycznym
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Strategie zarządzania łańcuchami dostaw
 • Zaawansowane systemy informatyczne
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstw
 • Metody ilościowe w logistyce
 • Zarządzanie strategiczne

Powyższe specjalności pozwalają na pozyskanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania systemami logistycznymi przedsiębiorstw, które są częścią łańcuchów i sieci dostaw i/lub zarządzania bezpieczeństwem. 

Perspektywy zawodowe 

Absolwent II stopnia kierunku Logistyka może ubiegać się o stanowiska dedykowane kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz instytucjach publicznych. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+