PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dwa dyplomy w dwa lata

Drukuj

Dwa tytuły w dwa lata - studia w ramach PAKIETU EDUKACYJNEGO

 

Z przyjemnością przedstawiamy naszą najnowszą innowację edukacyjną - kompleksowy program studiów, który połączył Studia Magisterskie II stopnia z cztero-semestralnymi Studiami Podyplomowymi.
Nasza uczelnia - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, by uatrakcyjnić ofertę edukacyjną oraz umożliwić realizację pasji i zainteresowań, połączyła te dwa rodzaje studiów w jeden PAKIET EDUKACYJNY.

Jesteśmy dumni z wprowadzenia tego nowatorskiego programu studiów, który zapewnia znaczącą przewagę na rynku pracy i otwiera drzwi do fascynujących możliwości kariery.

Co odróżnia nasz PAKIET EDUKACYJNY od tradycyjnych programów? To wyjątkowe połączenie, które umożliwia zdobycie tytułu magistra, jednocześnie stwarzając szansę na rozwinięcie wiedzy i umiejętności na jeszcze wyższym poziomie. Celem tego programu jest dostarczenie kompleksowej edukacji, która pozwoli stać się liderem w swojej dziedzinie.

W ramach PAKIETU EDUKACYJNEGO podejmujesz Studia Magisterskie II stopnia na kierunku: ZARZĄDZANIE w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Studia Podyplomowe na kierunku HR Business Partner.

 

Stworzony przez naszą Uczelnię program studiów pozwala na:

 • zdobycie szerokiej wiedzy zarówno z nauk o zarządzaniu i jakości, jak i dyscyplin pokrewnych takich jak ekonomia i finanse, prawo oraz psychologia;
 • umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa;
 • zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej;
 • pozyskanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej;
 • pozyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczenie decydentom, zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań z obszaru uprawiania kompleksowej polityki personalnej;
 • umiejętne łączenie aspektów zarządzania zasobami ludzkimi z ogólną strategią organizacji mającą wpływ na prowadzenie szeroko rozumianego biznesu.

Absolwent kończący studia w ramach PAKIETU EDUKACYJNEGO zdobędzie, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, podstaw zarządzania finansami, jak i najważniejszych elementów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie powyższe obszary są poparte zarówno wiedzą teoretyczną, jak i przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Studia te pozwolą na podjęcie pracy w każdej firmie i branży. Dzięki poprawie swoich kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych, Absolwent tych studiów nabędzie kompetencji do zarządzania zespołami, umiejętnie łącząc wiedzę zarządczą z potrzebami pracowniczymi, a także będzie mógł realizować się jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trener, doradca personalny czy menadżer działu personalnego, partner Zarządów w realizacji zadań stawianych przed nowoczesnymi przedsiębiorstwami.

 

Wykaz przykładowych przedmiotów realizowanych w ramach PAKIETU EDUKACYJNEGO:

 • z obszaru przedmiotów kierunkowych
  • Ekonomia (makro)
  • Etyka w zarządzaniu, w tym Etykieta i kultura menadżerska
  • Statystyka (matematyczna)
  • Prawo handlowe
  • Prawo cywilne
  • Zarządzanie strategiczne
  • Koncepcje zarządzania
  • Zarządzanie procesami
  • Marketing międzynarodow
  • Przedsiębiorczość
  • Negocjacje w biznesie, w tym negocjacje pracownicze i z partnerami społecznymi
  • Język obcy specjalnościowy

 • z obszaru Zarzadzania Zasobami Ludzkimi
  • Prawo pracy
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Pułapki podejmowania decyzji kadrowych
  • Coaching i mentoring
  • Warsztaty praktyczne
  • Seminarium magisterskie
  • Line management w ZZL

 • z obszaru Studiów Podyplomowych HR Business Partner
  • Oceny pracownicze – opracowanie zasad i przeprowadzanie ocen
  • Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników
  • Asessment i development Center
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Zespoły wielopokoleniowe
  • Efektywna rekrutacja i selekcja personelu
  • Badanie potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń – nowoczesne techniki
  • Koncepcja wykorzystania narzędzi ZZL w przedsiębiorstwie

 

DODATKOWO, w ramach PAKIETU EDUKACYJNEGO uzyskujesz certyfikat COMPETENCE NAVIGATOR renomowanej firmy ADVISIO, będący narzędziem rozwoju organizacyjnego weryfikujący poziom kompetencji pracowników pod kątem realizacji celów w organizacji. Zgodnie z najnowszymi trendami koncentruje się na maksymalizacji praktycznych rezultatów diagnozy. Pokazuje krytyczne luki kompetencyjne, miejsca dobrego dopasowania oraz miejsca, w których kompetencje pracowników dawno przerosły już potrzeby.
W skrócie: moderuje diagnozę kompetencyjną 360, sprawdza czy kompetencje ludzi służą firmie oraz ukierunkowuje coaching kompetencyjny.
Więcej informacji znajdziesz w linku: competence-navigator-broszura.pdf

 

Jakie korzyści możesz oczekiwać z naszej rewolucyjnej oferty?

 1. Wyjątkowe połączenie Studiów Magisterskich II stopnia i Studiów Podyplomowych w jednym pakiecie. Zdobądź dwa cenne tytuły w jednym czasie, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności na dwóch różnych poziomach;
 2. Czesne za studia w ramach PAKIETU jest jedno i do tego niższe, niż gdyby płacić za studia II stopnia i osobno za studia podyplomowe. Jest to spora oszczędność, która pozostaje w portfelu;

  Opłata za studia II stopnia na kierunku Zarządzanie: 12.100 zł
  Studia podyplomowe HR Business Partner: 5.000 zł
  Certyfikat COMPETENCE NAVIGATOR: 4.400 zł
  Łącznie: 21.500 złotych

  Opłata za studia II stopnia + studia podyplomowe: 15.000 zł – OSZCZĘDZASZ 6.500 złotych

 3. Program studiów został zaprojektowany z myślą o osobach pracujących i innych zobowiązaniach. Oferujemy dogodny harmonogram zajęć, który umożliwi Ci równoczesne realizowanie studiów magisterskich i podyplomowych;
 4. Program kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy oraz zdobycie wiedzy wykraczającej poza standardowy program studiów, co stanowi ogromny atut w karierze zawodowej;
 5. Nasza kadra naukowo-dydaktyczna to doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy udzielą wsparcia na każdym etapie Twojej edukacji. Formuła zajęć realizowana jest w oparciu o praktyczne warsztaty (przykłady, symulacje, ćwiczenia) podnoszące kompetencje w celu osiągnięcia zamierzonych celów i do niemalże natychmiastowego wykorzystania w codziennej pracy zawodowej;
 6. Sieć kontaktów: Studia Magisterskie II stopnia i Studia Podyplomowe to doskonała okazja do budowania sieci kontaktów z innymi profesjonalistami w branży. To doskonała okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach i wymieniany doświadczeń.

Dołącz do naszej uczelni i otwórz drzwi do sukcesu zawodowego dzięki rewolucyjnemu programowi Studiów Magisterskich II stopnia i Studiów Podyplomowych. Zdobądź cenne tytuły i rozwijaj swoją karierę na najwyższym poziomie. Zarejestruj się już dziś i odkryj nowe możliwości, które czekają na Ciebie!

 

Studentów, podejmujących kształcenie w ramach PAKIETU nie dotyczą vouchery ani promocje opisane w Zarządzeniu Rektora dot. ustanowienia promocji w wysokości stawek czesnego na studiach I oraz II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, za wyjątkiem zwolnienia z opłaty rejestracyjnej, która to dotyczy wyłącznie Absolwentów Uczelni podejmujących dalsze kształcenie na naszej Uczelni. 

 

Instrukcja wyboru tzw. PAKIETU EDUKACYJNEGO w procesie rekrutacji:

 1. Załóż konto w systemie IRK
 2. Na etapie wyboru kierunku studiów wybierz
  • studia II stopnia
  • Wydział Zarządzania
  • studia niestacjonarne
  • kierunek: ZARZĄDZANIE
  • specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – PAKIET

 


 

ZAPRASZAMY
na bezpłatne spotkanie informacyjne w formie on-line,
dotyczące przedstawionej powyżej oferty,
które odbędzie się 24 lipca o godzinie 17.00.

AG - Microsoft Teams

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+