PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

HR Business Partner

Drukuj

DLACZEGO HR BUSINESS PARTNER?

Rozwijanie i doskonalenie potencjału ludzkiego jest dla współczesnych organizacji nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim warunkiem skutecznego działania na coraz to bardziej konkurencyjnym rynku. Dzieje się tak za sprawą globalizacji, która (poza rozwojem Internetu i technik komunikacyjnych, niwelujących ograniczenia w zakresie dostępu do wiedzy i informacji) doprowadziła do pojawienia się niespotykanych na wcześniejszą skalę rozwiązań w zakresie transportu towarów i usług, rozwoju technologii czy swobodnego przemieszczania się siły roboczej w skali całego globu. Dynamika tych zmian rodzi konieczność aplikowania coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Niska stopa bezrobocia, utrzymująca się w Polsce według GUS, mimo pandemii Covid-19, w okolicach 6% (źródło: www.stat.gov.pl z lipca 2020) umacnia pozycję pracowników. Pracodawcom z kolei utrudnia i wydłuża proces pozyskania nowych, utalentowanych zasobów. Rośnie przez to wartość procesów personalnych i ich przełożenie na wyniki przedsiębiorstw. Działy HR przestają być postrzegane, jako źródło dodatkowych kosztów i stają się motorem wzrostu organizacyjnego - strategicznym partnerem dla jednostek i działów biznesowych.

Liczne badania potwierdzają, że szczególnie poszukiwani przez dzisiejsze organizacje są HR Business Partnerzy, którzy dzięki umiejętnemu łączeniu aspektów zarządzania zasobami ludzkimi z ogólną strategią organizacji mają znaczący wpływ na prowadzenie biznesu. Wyszukując utalentowanych pracowników, doradzając liderom, wspierając Zarządy, przyczyniają się do wypracowania coraz lepszych rezultatów. Jako, że potrafią wyjść poza ramy funkcjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi potwierdzają, że posiadają kompetencje pozwalające na lepsze rozumienie mechanizmów biznesu i łączenie ich z szeroko rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Praca na stanowiskach HR Business Partner jest w związku z tym bardzo dobrze opłacana. Według Przeglądu Wynagrodzeń 2019 „Michael Page” zarobki dla tej funkcji, w zależności od lokalizacji pracodawcy, dochodzą nawet do 15.000 zł brutto miesięcznie. Ponadto wielu specjalistów z tej dziedziny może liczyć na takie dodatki jak służbowy telefon, laptop czy nawet samochód.

 

DLA KOGO?

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest znakomitym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań z obszaru uprawiania kompleksowej polityki personalnej.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

 • mających perspektywy rozwojowe w obszarze HR,
 • pełniących funkcje specjalistyczne i eksperckie w szeroko ujmowanych działach HR, w tym w szkoleniach i rozwoju, rekrutacji i selekcji pracowników, kształtowaniu polityki personalnej, administracji personalnej czy też zarządzaniu kadrami,
 • zarządzających działami HR i pokrewnymi lub aspirujących do pełnienia roli liderów tych działów,
 • pełniących funkcje kierownicze wysokiego szczebla (dyrekcja, zarząd),
 • funkcjonujących w wysoce wymagających środowiskach, w tym środowiskach kulturowo odmiennych i wielonarodowościowych.

Studia na kierunku HR Business partner stanowią solidną bazę wiedzy i kompetencji dla tych osób, które chcą pracować nad rozwojem nowoczesnych działów HR, stanowiących strategicznego partnera pozostałych pionów i działów funkcjonalnych w organizacji.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Program studiów został opracowany z myślą o przekazaniu i rozwinięciu wiedzy oraz umiejętności słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu jakości działań realizowanych w obszarze HR. Wśród nich wyróżnia się m.in. inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie i realizację procesów HR-owych obejmujących przekrojowo całą organizację.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i praktyki oraz nauczenie słuchaczy:

 • tworzenia warunków dla działań nakierowanych na efektywną współpracę i partnerstwo,
 • krzewienia idei poszanowania reguł, wartości i norm organizacyjnych,
 • rozumienia procesów pracy na wszystkich poziomach organizacji,
 • kształtowania korzystniejszych niż dotychczas relacji pomiędzy partnerami biznesowymi wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do sprawowania funkcji HR Business Partnera w organizacjach komercyjnych, publicznych oraz non-profit. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntową wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • zbudowania dla siebie pozycji HR Business Partnera w organizacji,
 • rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych wspierających ich w tworzeniu pozytywnych relacji wewnątrz organizacji,
 • poszerzenia osobistego profilu zawodowego w zakresie kompleksowej realizacji funkcji personalnych oraz biznesowych,
 • przekształcenia powszechnej w organizacjach funkcji wsparcia innych działów przez dział HR w funkcję strategicznego partnera biznesowego mającego istotny wpływ na działania podejmowane w całym procesie zarządzania, nie tylko zarządzania kwestiami personalnymi,
 • zarządzania kultura organizacyjną, wiedzą i jakością kapitału ludzkiego w organizacji,
 • reprezentowania, mediowania i negocjowania w relacjach kierownictwa z załogą.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, podstaw zarządzania finansami, jak i najważniejszych elementów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję konkurencyjną słuchacza na rynku pracy. Umożliwią to:

 • specjalistyczna wiedza branżowa dotycząca praktyki w działach HR,
 • kompleksowa znajomość teorii organizacji i zarządzania w wysoce wymagających środowiskach organizacyjnych,
 • elementy wiedzy, dzięki którym słuchacz będzie mógł ustawicznie rozwijać swoją wiedzę oraz samodzielnie nadawać kierunek temu rozwojowi.

 

KONSTRUKCJA PROGRAMU STUDIÓW

Program studiów został skonstruowany w oparciu o zaobserwowane najlepsze praktyki i osobiste doświadczenia trenerów i wykładowców, które zdobywali i wciąż zdobywają w pracy na rzecz podmiotów będących liderami nie tylko w swojej dziedzinie ale także w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród nich można wymienić przykładowo, takie międzynarodowe organizacje jak: Amazon, EY, Lafarge, Maflow, czy Saint Gobain.

Atutami programu, poza jego praktycznym osadzeniem we współczesnej rzeczywistości biznesowej, jest struktura i sekwencja treści pozwalające na dogłębne poznanie oraz zrozumienie specyfiki związanej z rolą HR Business Partnera, w odróżnieniu od innych ról w działach HR. Realizacja poszczególnych zagadnień pozwoli na usystematyzowanie poszczególnych obszarów i ról, gdzie HR Business Partner działa w ramach:
• „twardego” HR  jako administrator,
• pozyskiwania pracowników  jako konsultant,
• rozwoju, oceny i doskonalenia  jako mentor,
• zarządzania np. zmianą, różnorodnością, konfliktami  jako coach,
• kształtowania kultury organizacyjnej, motywowania, budowania satysfakcji, emloyer brandingu  jako specjalista (fachowiec),
• kształtowania nowych trendów w HR (np. praca zdalna) jako innowator.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Istotnym elementem, na który został położony silny nacisk, jest dobór wykładowców. W konsekwencji są to w zdecydowanej mierze praktycy zarządzania działami HR, konsultanci i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający liczne certyfikaty, a także uznani eksperci zarządzania, którzy odnieśli i dalej odnoszą sukcesy w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur HR-owych.

Jolanta Filipczyk-Sikora

Psycholog pracy i organizacji z ukończonymi studiami opartymi o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej. Trener human resources, umiejętności miękkich i menedżerskich dla grup otwartych i zamkniętych z zrealizowanymi 8000 godzin szkoleniowymi. Certyfikowany coach ICF i trener zarządzania zmianą, Doświadczony menedżer projektów doradczych i konsultant HR z 20 – letnim doświadczeniem w realizacji projektów HR na rzecz biznesu. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, a także Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach z doświadczeniem w międzynarodowych projektach badawczych. Certyfikowany menedżer projektów PRINCE® Foundation i Practitioner, akredytowany trener Approved Trainer PRINCE®. Absolwentka prestiżowych kursów trenerskich m.in. kursu trenera Biznesu MATRIK. Autorka kilku publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 

Ewa Fiedor

Psycholog, wykładowca, trener kompetencji psychospołecznych, ekspert HR. Laureatka 2 miejsca w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Play TOP HR Manager 2012. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologii pracy i organizacji (Uniwersytet Śląski), psychologię transportu (Uniwersytet Jagielloński), Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Szkoła Trenerów Grupy Trop). Uczestniczka licznych szkoleń, konferencji, konwentów i przedsięwzięć edukacyjnych np. Narzędziownia, Akademia Superwizora. Od 9 lat zawodowo związana z branżą personalną, jako HR Manager (Hangsen, esky.pl, Open-E Poland), Starszy Specjalista ds. Projektów HR (Grupa Tempo), odpowiedzialna za wsparcie Zarządu oraz wyższej kadry managerskiej w strategicznych decyzjach, wdrażaniu zmian organizacyjnych, tworzeniu strategii i polityki personalnej, a także zapewnienie efektywnej działalności operacyjnej. Swoje zainteresowania kieruje zwłaszcza na rozwój kompetencji i uwarunkowania efektywności zawodowej. Wykładowca akademicki w Bielskiej Wyższej Szkole im. Tyszkiewicza w obszarach koncentrujących się na zastosowaniu psychologii w komunikacji. Jako Konsultant HR, trener i assessor prowadzi projekty dedykowane wdrożeniu i ocenie kompetencji zarówno w skali całej organizacji jak i dla wybranych grup zawodowych (ponad 800 godzin szkoleniowych, ponad 150 godzin assessorskich). Prowadzi projekty głównie dla średniej i wyższej kadry managerskiej oraz specjalistów z branży nowych technologii. Specjalizuje się w autorskich szkoleniach z zakresu kompetencji psychospołecznych, takich jak komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie konfliktem. Realizowała cykle szkoleniowe dedykowane rozwojowi kompetencji negocjacyjnych, sprzedażowych, managerskich i trenerskich. Prywatnie wegetarianka, kinomaniaczka, miłośniczka ekologicznego stylu życia.
 

Daria Dorda

Psycholog biznesu , trener, coach, wykładowca akademicki, entuzjastka wartościowego HRu, SCRUM Master Zainteresowana rozwojem kompetencji liderskich u siebie i innych, entuzjastka psychologii pozytywnej. Doświadczenie zdobywała przez ponad 10 lat w dużych międzynarodowych firmach branży IT. Dla jednej z czołowych firm Fortune 500 prowadziła projekty rozwojowe, szkoleniowe i talentowe, współtworzyła projekty Assessment/Development Center, odpowiadała za dobór i rozwój kadry menadżerskiej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji liderskich, komunikacji, radzenia sobie ze stresem - własnym i cudzym, Agile. Prowadzi indywidualne oraz zespołowe sesje coachingowe w obszarze zawodowym, budowania kariery i przechodzenia przez zmiany oraz zwinnych metodyk pracy.
 

Joanna Hermasz

Manager HR z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowej korporacji, trener kompetencji miękkich, menedżerskich oraz HR, certyfikowany coach ICF, konsultant i manager projektów HR. Ukończyła studia zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, magisterskie studia zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Katowicach oraz podyplomowe studia coachingu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, zakończone certyfikatem ICF. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Certyfikowany Praktyk Points of You – The Coaching Game.
Posiada praktyczne doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu strategii i procesów HR, budowaniu i wzmacnianiu kultury organizacyjnej, programów rozwojowych i talentowych oraz narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą w organizacji. Optymalizowała struktury organizacyjne, przeprowadzała projekty outplacementu grupowego i indywidualnego oraz wspierała ludzi w zmianie. Kształtowała politykę wynagrodzeń i benefitów oraz budowała systemy motywacyjne. Tworzyła politykę rekrutacji, onboardingu, szkoleń i rozwoju. Budowała i wdrażała modele kompetencyjne oraz procesy ocen pracowniczych w środowisku międzynarodowym. Przeprowadziła digitalizację procesów HRowych.
Pasjonatka rozwoju osobistego, prowadzenia biznesu opartego na wartościach, zarządzania wiedzą w organizacjach i budowania kultury odpowiedzialności. Miłośniczka aktywnego stylu życia. Ciągle poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach i wydarzeniach branżowych, w tym także międzynarodowych. Hołdując życiowemu motto "Człowiek jest prawdziwie dopóty się rozwija i zachwyca życiem" rozpoczęła czwarty kierunek studiów, tym razem z zakresu psychologii.
 

Krzysztof Książek

Na co dzień HR Business Partner w Polskim oddziale ogólnoeuropejskiej firmy dystrybucyjnej. Od kilkunastu lat, stawia czoła niełatwemu wyzwaniu łączenia celów biznesowych przedsiębiorców z potrzebami i aspiracjami ich pracowników. W dodatkowej roli nauczyciela akademickiego występuję od blisko 7 lat dzieląc się swoimi doświadczeniami ze słuchaczami studiów I. II. Stopnia oraz studiów podyplomowych. Sam jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Śląskim.
Na zajęciach poza empirycznie zweryfikowaną wiedzą, studenci mogą liczyć na dyskusje na temat wspólnych doświadczeń. Dąży do tego, by spotkania ze studentami opierały się na wymianie wiedzy, opinii i pomysłów, dzięki czemu wszyscy uczą się od siebie nawzajem. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na narzędziach wykorzystywanych w procesach ZZL, szeroko rozumianym rozwoju pracowników w organizacjach oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w HR.
 

Dariusz Kosiorek

Wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia z Coachingu Międzynarodowego w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego. Opiekun studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie zajmował się analizami  i badaniami rynku, opracowywaniem planów i strategii marketingowych, strategii wejścia na rynek oraz realizacją projektów opartych na unijnych programach pomocowych PHARE i STRUDER. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyk zarządzania projektami (PMI - STS Sauter Training & Simulation SA, Ten Step Project Management), negocjacji, sprzedaży, zarządzania strategicznego. Wykładowca brytyjskiej organizacji szkoleniowej „Euroforum” zajmującej się prowadzeniem seminariów dla Top Managementu. W pracy dydaktycznej specjalizuje się w tematyce dotyczącej doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych, sprzedaży i zarządzania sprzedażą, negocjacji handlowych, rozwoju i doskonalenia pracowniczego oraz innych, w szczególności związanych z rozwojem organizacji i jej zasobów ludzkich. Autor publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej.
 
 

CZAS TRWANIA

2 semestry (208 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 6000 zł (-20%) 4800 zł płatne w ośmiu ratach po 600 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5400 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:6000 zł: (-25%) 4500 zł płatne w ośmiu ratach po 562,50 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5100 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 maja 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+