Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

HR - Business Partner

Drukuj

 STUDIA PROWADZONE WE WSPÓŁPRACY Z

 

Wiodącym producentem nowoczesnego taboru szynowego w Polsce i na świecie

 

DLACZEGO HR BUSINESS PARTNER?

Efektywne gospodarowanie potencjałem organizacyjnym na szybko zmieniającym się rynku oraz rozwijanie tego potencjału wymagają coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pojawia się zatem konieczność budowania globalnego partnerstwa wewnątrz organizacji, w którego tworzeniu znaczącą rolę odgrywają działy HR, rozumiane już nie tylko jako kadry i płace, a przede wszystkim motory wzrostu.

To właśnie wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedziny human resources wyszukują i wspierają utalentowanych pracowników, doradzają liderom i w konsekwencji przykładają się do wypracowania lepszych rezultatów biznesowych. Praca na stanowiskach HR Business Partner jest w związku z tym bardzo dobrze opłacana. Według Przeglądów Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page dominującą stawką dla tej funkcji było 12.000zł brutto miesięcznie. Ponadto wielu specjalistów z tej dziedziny mogło liczyć na takie dodatki jak służbowy telefon, laptop czy samochód.

 

DLA KOGO?

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest znakomitym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań z obszaru uprawiania kompleksowej polityki personalnej.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

 • mających perspektywy rozwojowe w obszarze HR,
 • pełniących funkcje specjalistyczne i eksperckie w szeroko ujmowanych działach HR, w tym w szkoleniach i rozwoju, rekrutacji i selekcji pracowników, kształtowaniu polityki personalnej, administracji personalnej czy też zarządzaniu kadrami,
 • zarządzających działami HR i pokrewnymi lub aspirujących do pełnienia roli liderów tych działów,
 • pełniących funkcje kierownicze wysokiego szczebla (dyrekcja, zarząd),
 • funkcjonujących w wysoce wymagających środowiskach, w tym środowiskach kulturowo odmiennych i wielonarodowościowych.

Studia na kierunku HR Business partner stanowią solidną bazę wiedzy i kompetencji dla tych osób, które chcą pracować nad rozwojem nowoczesnych działów HR, stanowiących strategicznego partnera pozostałych pionów i działów funkcjonalnych w organizacji.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Program studiów został opracowany z myślą o przekazaniu i rozwinięciu wiedzy oraz umiejętności słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu jakości działań realizowanych w obszarze HR. Wśród nich wyróżnia się m.in. inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie i realizację procesów 

HR-owych obejmujących przekrojowo całą organizację.

Celem studiów jest przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy i praktyki oraz nauczenie słuchaczy:

 • tworzenia warunków dla działań nakierowanych na efektywną współpracę i partnerstwo,
 • krzewienia idei poszanowania reguł, wartości i norm organizacyjnych,
 • rozumienia procesów pracy na wszystkich poziomach organizacji,
 • kształtowania korzystniejszych niż dotychczas relacji pomiędzy partnerami biznesowymi wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do sprawowania funkcji HR Business Partnera w organizacjach komercyjnych, publicznych oraz non-profit. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntową wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • zbudowania dla siebie pozycji HR Business Partnera w organizacji,
 • rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych wspierających ich w tworzeniu pozytywnych relacji wewnątrz organizacji,
 • poszerzenia osobistego profilu zawodowego w zakresie kompleksowej realizacji funkcji personalnych oraz biznesowych,
 • przekształcenia powszechnej w organizacjach funkcji wsparcia innych działów przez dział HR w funkcję strategicznego partnera biznesowego mającego istotny wpływ na działania podejmowane w całym procesie zarządzania, nie tylko zarządzania kwestiami personalnymi,
 • zarządzania kultura organizacyjną, wiedzą i jakością kapitału ludzkiego w organizacji,
 • reprezentowania, mediowania i negocjowania w relacjach kierownictwa z załogą.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, podstaw zarządzania finansami, jak i najważniejszych elementów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję konkurencyjną słuchacza na rynku pracy. Umożliwią to:

 • specjalistyczna wiedza branżowa dotycząca praktyki w działach HR,
 • kompleksowa znajomość teorii organizacji i zarządzania w wysoce wymagających środowiskach organizacyjnych,
 • elementy wiedzy, dzięki którym słuchacz będzie mógł ustawicznie rozwijać swoją wiedzę oraz samodzielnie nadawać kierunek temu rozwojowi.

 

DODATKOWE KORZYŚCI

Słuchacze w ramach studiów (bez dodatkowych opłat) będą mogli uczestniczyć w profesjonalnym badaniu pozwalającym na  określenie ich potencjału zawodowego. Badanie zrealizowane będzie na bazie kwestionariusza Career Capital Questionnaire (CCQ), umożliwiającego lepsze poznanie swoich mocnych stron oraz zrozumienie różnic w indywidualnych stylach działania. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny profil potencjału zawodowego zawierający interpretację wyników kwestionariusza oraz wskazówki dla dalszego rozwoju zawodowego. Badaniu towarzyszył będzie profesjonalny warsztat „Osobowość a kariera” pokazujący sposoby wykorzystania swoich mocnych stron w pracy HR Business Partnera oraz w szeroko rozumianym zarządzaniu kapitałem ludzkim. 

Istotnym elementem studiów jest także korzystanie z praktycznego doświadczenia partnera biznesowego programu – L. GRANT HR Consulting. Dla słuchaczy przygotowano praktyczne sesje warsztatowe w ramach wyselekcjonowanych modułów (np. Zarządzanie zmianą, Employer branding, Rola HR Business Partnera w organizacji i inne), w czasie których przedstawiciele partnera biznesowego zobrazują własne praktyki w danym obszarze.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Istotnym elementem, na który został położony silny nacisk, jest dobór wykładowców. W konsekwencji są to w zdecydowanej mierze praktycy zarządzania działami HR, konsultanci i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający liczne certyfikaty, a także uznani eksperci zarządzania, którzy odnieśli i dalej odnoszą sukcesy w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur HR-owych.

Ewa Fiedor

Psycholog, wykładowca, trener kompetencji psychospołecznych, ekspert HR. Laureatka 2 miejsca w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Play TOP HR Manager 2012. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologii pracy i organizacji (Uniwersytet Śląski), psychologię transportu (Uniwersytet Jagielloński), Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Szkoła Trenerów Grupy Trop). Uczestniczka licznych szkoleń, konferencji, konwentów i przedsięwzięć edukacyjnych np. Narzędziownia, Akademia Superwizora. Od 9 lat zawodowo związana z branżą personalną, jako HR Manager (Hangsen, esky.pl, Open-E Poland), Starszy Specjalista ds. Projektów HR (Grupa Tempo), odpowiedzialna za wsparcie Zarządu oraz wyższej kadry managerskiej w strategicznych decyzjach, wdrażaniu zmian organizacyjnych, tworzeniu strategii i polityki personalnej, a także zapewnienie efektywnej działalności operacyjnej. Swoje zainteresowania kieruje zwłaszcza na rozwój kompetencji i uwarunkowania efektywności zawodowej. Wykładowca akademicki w Bielskiej Wyższej Szkole im. Tyszkiewicza w obszarach koncentrujących się na zastosowaniu psychologii w komunikacji. Jako Konsultant HR, trener i assessor prowadzi projekty dedykowane wdrożeniu i ocenie kompetencji zarówno w skali całej organizacji jak i dla wybranych grup zawodowych (ponad 800 godzin szkoleniowych, ponad 150 godzin assessorskich). Prowadzi projekty głównie dla średniej i wyższej kadry managerskiej oraz specjalistów z branży nowych technologii. Specjalizuje się w autorskich szkoleniach z zakresu kompetencji psychospołecznych, takich jak komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie konfliktem. Realizowała cykle szkoleniowe dedykowane rozwojowi kompetencji negocjacyjnych, sprzedażowych, managerskich i trenerskich. Prywatnie wegetarianka, kinomaniaczka, miłośniczka ekologicznego stylu życia.
 

Jolanta Filipczyk-Sikora

Psycholog pracy i organizacji z ukończonymi studiami opartymi o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej. Trener human resources, umiejętności miękkich i menedżerskich dla grup otwartych i zamkniętych z zrealizowanymi 8000 godzin szkoleniowymi. Certyfikowany coach ICF i trener zarządzania zmianą, Doświadczony menedżer projektów doradczych i konsultant HR z 12 – letnim doświadczeniem w realizacji projektów HR na rzecz biznesu. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, a także Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach z doświadczeniem w międzynarodowych projektach badawczych. Certyfikowany menedżer projektów PRINCE® Foundation i Practitioner, akredytowany trener Approved Trainer PRINCE®. Absolwentka prestiżowych kursów trenerskich m.in. kursu trenera Biznesu MATRIK. Autorka kilku publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 

Kornelia Połomska-Kuc

Konsultant HR, trener kompetencji managerskich, filolog, wykładowca. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim – filologia angielska, dwuletnie podyplomowe studia dla tłumaczy na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe studia zarządzanie i marketing (Uniwersytet Śląski), podyplomowe studia zarządzanie zasobami ludzkimi (Szkoła Zarządzania UŚ), międzynarodowe studia coachingu (Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego). Swoją wiedzę poszerzała na licznych szkoleniach, m.in. na akredytowanym kursie coachingu ICF, w szkole trenerów Elżbiety Sołtys, racjonalnej terapii zachowań oraz kursach organizowanych przez prestiżowe zagraniczne i rodzinne organizacje (DDI, Dale Carnegie, Centre for Creative Ladership, House of Sills). Od 14 lat związana z branżą personalną, głównie na stanowiskach dyrektora personalnego w zagranicznych i polskich firmach produkcyjnych i outsourcingowych (Alstom, Maflow, Grupa Powen-Wafapomp, Plastima, Wipro). Prowadziła projekty doradcze dla dużych organizacji w zakresie wdrażania systemów kompetencyjnych, systemów ocen, zarządzania przez cele oraz kompleksowych systemów płacowo-premiowych (od opisów stanowisk, poprzez wartościowanie i budowę siatek płac). Aktualnie prowadzi projekty coachingowe dla najwyższej kadry managerskiej oraz szkolenia z przywództwa, motywowania, komunikacji i ustalania celów, a także projekty rekrutacyjne i assessment / development centre. Prywatnie miłośniczka jazdy konnej, mody, zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety. Udziela się charytatywnie w Stowarzyszeniu Twoje Zdrowie oraz fundacji Dress For Success.
 

Albert Binda

Od ponad 15 lat związany z branżą HR. Z wykształcenia ekonomista, z praktyki przedsiębiorca, menedżer projektów, doradca i trener biznesu. Główne obszary specjalizacji obejmują: dobór kadry menedżerskiej najwyższego szczebla, ocenę kompetencji i predyspozycji zawodowych, assessment & development centre, zarządzanie kompetencjami, programy rozwoju talentów, badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzanie karierą, outplacement grupowy i indywidualny, zarządzanie restrukturyzacją zatrudnienia oraz rozwiązania HR wspierające strategię biznesu. Realizował projekty doradcze we wszystkich obszarach HR dla wielu polskich i międzynarodowych organizacji, m.in: Telekomunikacja Polska S.A., Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A., FAMUR S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Lafarge Dachy Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Górażdże Cement S.A., Whirlpool Polar S.A., Pfeifer & Langen S.A., Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o., EFL S.A., Tesco Polska Sp. z o.o., Grupa Żywiec S.A., Saint Gobain Polska, TAURON Dystrybucja S.A., Grupa Maspex, Bombardier, Johnson & Johnson Polska, ZAK S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Synthos S.A., i in. Autor i współautor licznych programów szkoleniowych, opracowań doradczych a także artykułów i publikacji z zakresu HR (m.in. autor „Podręcznika outplacement’u w ramach POKL” dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2010, współautor „MERITUM HR”, Wolters Kluwer 2011-12). Absolwent „Akademii Strategicznego Przywództwa” prowadzonej przez Harvard Business Review Polska, certyfikowany praktyk MBTI® Step I & Step II.
 

Klara Mikołajczyk

Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze Human Resources. Z wykształcenia psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka studiów MBA ZZL. Specjalizuje się w realizacji projektów: Assessment Center, Development Center, ocena potencjału pracowniczego, outplacement, badanie satysfakcji pracowniczej, budowa systemów kompetencyjnych i systemów ocen, employer branding. Posiada międzynarodowe certyfikaty SHL i Thomas International oraz uprawnienia do dokonywania diagnozy osobowości i kompetencji na podstawie testów psychometrycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponadto z sukcesami rekrutowała na wszystkie szczeble metodą search&selection, direct search, executive search oraz mass recruitment. Prowadziła szkolenia dla firm farmaceutycznych oraz innych korporacji z zakresu obsługi systemów CRM oraz warsztaty przybliżające merytoryczne i praktyczne aspekty  działań HR. Doświadczenie zdobywała w firmach konsultingowych, na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich współpracując z polskimi i międzynarodowymi korporacjami.  Aktualnie zarządza zespołem HR, budując strategię personalną i wdrażając rozwiązania miękkiego HR w organizacji zatrudniającej 1400 osób.
 

Dariusz Kosiorek

Wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia z Coachingu Międzynarodowego w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego. Opiekun studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie zajmował się analizami  i badaniami rynku, opracowywaniem planów i strategii marketingowych, strategii wejścia na rynek oraz realizacją projektów opartych na unijnych programach pomocowych PHARE i STRUDER. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyk zarządzania projektami (PMI - STS Sauter Training & Simulation SA, Ten Step Project Management), negocjacji, sprzedaży, zarządzania strategicznego. Wykładowca brytyjskiej organizacji szkoleniowej „Euroforum” zajmującej się prowadzeniem seminariów dla Top Managementu. W pracy dydaktycznej specjalizuje się w tematyce dotyczącej doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych, sprzedaży i zarządzania sprzedażą, negocjacji handlowych, rozwoju i doskonalenia pracowniczego oraz innych, w szczególności związanych z rozwojem organizacji i jej zasobów ludzkich. Autor publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej.
 

Katarzyna Kościelny

Doradca i konsultant kadrowy, prawnik, trener specjalizujący się w szkoleniach dla kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim , a także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa zawodowego; studia podyplomowe akademia trenera biznesu oraz studia podyplomowe z coachingu menedżerskiego w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Posiada Certyfikat kompetencji trenerskich Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczęszczała również na zajęcia do Szkoły Coachów we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Właścicielka firmy zajmującej się doradztwem kadrowym i szkoleniami. Specjalizuje się w prawie pracy oraz powiązaniem „twardego” HR z „miękkim” HR. Przez 4 lata pracownik Kancelarii Adwokackiej, przydzielona do pracy w Departamencie Prawa Pracy, gdzie zajmowała się obsługą prawną dużych podmiotów gospodarczych gdzie uczestniczyła w audytach prawnych, w tym również w audytach kadrowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi. Jako praktyk, prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej z tematyki prawa pracy oraz wykorzystywania wiedzy prawnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od lat prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz szkolenia dla kadry kierowniczej związane z wykorzystaniem wiedzy z prawa pracy w zarządzaniu podległym zespołem; specjalizuje się w szkoleniach głównie dla firm produkcyjnych; trener szkoleń otwartych. Konsultantka w zakresie organizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach. Uczestniczy w projektach Development Center oraz oceny 360 stopni. Prowadzi projekty badawcze w obszarze satysfakcji pracowników. Uczestniczy z ramienia Pracodawcy w negocjacjach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Ceni ludzi szczerych, pogodnych i otwartych na innych. Lubi ich poznawać i od nich się uczyć. Narty, rower, tenis, pływanie, a ostatnio „nordic walking” to najchętniej wybierane formy spędzania wolnego czasu. Miłośniczka Włoch, a szczególnie włoskich potraw.
 

Agnieszka D. Michalczyk

Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka University of Alberta w Kanadzie. Posiada szczególne umiejętności interpersonalne, które wykorzystuje w pracy głównie z kobietami.  Uczy elegancji, gracji i stylu oraz prowadzi wykłady z zakresu profesjonalnej etykiety ubioru. Jest twórczynią unikatowych szkoleń - "Kobieta Zmysłowa" oraz "Stylowa i Piękna". Prowadziła Szkołę Stylu z Beatą Tyszkiewicz i Moniką Jaruzelską.  Ambasadorka Fundacji Imperium Kobiet Biznesu oraz Mecenas Akademii Dobrego Stylu w Europejskim Forum Przedsiębiorczości. Obecnie prowadzi szkołę dobrego bycia i obycia dla młodych kobiet w wieku 18-24 lata, której jest twórczynią. Program edukacyjno-charytatywny "Debiutantki" jest jedynym takim programem w Europie. Partnerem zagranicznym  "Debiutantek" jest Opera Wiedeńska i Opernball. Prezes Fundacji im. Królowej Marii Kazimiery i wiceprezes Stowarzyszenia Akademia Wilanowska w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (208 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4800 zł 4320 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 540 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4800 zł 4080 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 510 zł

Powyższa cena obowiązuje w przypadku rejestracji online dokonanej do 30 września.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Iwona Zub - tel. (32) 3570 583, e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+