PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rekrutacja - dokumenty

Drukuj

Po dokonaniu rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i uzupełnieniu tam wymaganych informacji, złóż dokumenty rekrutacyjne i podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych, w jednym z naszych Biur Rekrutacji AG.

Adresy i godziny pracy Biur Rekrutacji AG w Katowicach i Żorach są dostępne na stronie: https://www.gwsh.pl/kontakt/biuro-rekrutacji.html.

Skorzystaj ze ZNIŻKI ZA REFLEKS! Złóż komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie do 14 dni od daty założenia konta w systemie rekrutacyjnym, a zapłacisz 50 zł mniej w I semestrze (dot. studiów niestacjonarnych).

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

STUDIA I STOPNIA / JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5. października bądź 5. marca)
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK

STUDIA II STOPNIA

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Świadectwo dojrzałości - potrzebne do uzupełnienia danych w systemie IRK
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5. października bądź 5. marca)
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK

 

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunkach medycznych
(Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo):
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych 
  Uwaga: Nie uznajemy wpisu w książeczce sanepidowskiej / zaświadczenia wykonanego dla potrzeb zawodowych.
 • Zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko WZW B (lub książeczka zdrowia zawierająca wpis o przyjętych 3 dawkach szczepionki)

  Wymagane zaświadczenia lekarskie uzyskasz TYLKO podczas wizyty w jednej z poniższych przychodni:
 • Centrum Medyczne Holsa MED
  Galeria Libero, poziom +2 ul. Kościuszki 229, Katowice
  (+48) 32 506 50 85
  e-mail: info@holsamed.pl
 • NZOZ All Medicus (naprzeciw GWSH)
  ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, Katowice Piotrowice
  tel.: (+48) 32 307 99 00 lub 792 185 455
 • Centrum Medyczne SIGNUM
  ul. Bażantów nr 6C, Katowice Piotrowice
  tel.: 32/ 350 00 35
  e-mail: medycynapracy@signum-katowice.pl
 • Poradnia Medycyny Pracy EPIONE
  Osiedle Tysiąclecia ul. Zawiszy Czarnego 7a,
  Katowice tel. 513 057 435
  e-mail: mp.zawiszy@epione.pl
 • Poradnia Medycyny Pracy EPIONE
  ul. Piotrowicka 68, Katowice Ligota
  tel. 502 413 064
  e-mail: mp.piotrowicka@epione.pl 

  UWAGA: 
  Nie będą uznawane zaświadczenia wydane przez inne przychodnie. Zaświadczenia powinny zostać wydane na drukach dostępnych w systemie rekrutacyjnym IRK (ostatni krok „Wydruki”)

  Kandydaci na studentów proszeni są o kontakt z wybraną placówką w celu ustalenia terminu badania, a także uzyskania informacji o cenie wizyty oraz dokumentacji medycznej niezbędnej do realizacji wizyty.

  Zachęcamy do umawiania wizyt w terminach zgodnych z godzinami pracy Biura Rekrutacji, aby móc tego samego dnia podpisać z nami umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

  Odzież do zajęć praktycznych na kierunkach medycznych
  Odzież jest bezpłatna i potrzebna na zajęcia praktyczne na kierunkach medycznych. Pomiar odzieży odbywać się będzie na początku semestru.

 

Składanie dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Umowę o świadczenie usług edukacyjnych należy podpisać osobiście lub może to zrobić upoważniony pełnomocnik. Wzór pełnomocnictwa.

Zasady wypełnienia pełnomocnictwa:

 • Dokument składa się z dwóch stron A4 - pierwszą wypełnia osoba udzielająca pełnomocnictwa, drugą stronę musi podpisać sam pełnomocnik; obie strony powinny być oryginałem (nie kopią lub skanem).
 • W celu jego poprawnego stosowania, pełnomocnik przy wizycie w Biurze Rekrutacji powinien posiadać także podpisane pełnomocnictwo oraz swój własny dokument tożsamości, jak i skan dokumentu tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 

Wymogi dotyczące zdjęcia legitymacyjnego:

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia podania.

Zdjęcie wgrywane do systemu powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+