PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rekrutacja - dokumenty

Drukuj

Po dokonaniu rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i uzupełnieniu tam wymaganych informacji, złóż dokumenty rekrutacyjne i podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych, w jednym z naszych Biur Rekrutacji AG.

Adresy i godziny pracy Biur Rekrutacji AG w Katowicach i Żorach są dostępne na stronie: https://www.akademiagornoslaska.pl/kontakt/biuro-rekrutacji.html.

Dodatkowo skorzystaj ze ZNIŻKI ZA REFLEKS! 
Złóż komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie do 14 dni od daty założenia konta w systemie rekrutacyjnym, a zapłacisz 50 zł mniej w I semestrze (dot. studiów niestacjonarnych).

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 • Świadectwo dojrzałości (studia I stopnia i jednolite magisterskie) – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (studia II stopnia) – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rekrutacyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5. października bądź 5. marca)

 

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunkach medycznych
(Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo):

 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
  Badania lekarskie wykonywane będą w siedzibie naszej uczelni przez lekarza medycyny pracy w wybrane popołudnia od czerwca do września. Przy rejestracji na studia na kierunku fizjoterapia, kosmetologia oraz pielęgniarstwo możesz umówić się na badanie pod numerem telefonu 32 35 70 600. Badanie wykonywane jest bezpłatnie. 
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych (Uwaga: Nie uznajemy wpisu w książeczce sanepidowskiej / zaświadczenia wykonanego dla potrzeb zawodowych.)
 • Zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko WZW B (lub książeczka zdrowia zawierająca wpis o przyjętych 3 dawkach szczepionki)

 • Komplet dodatkowych dokumentów do pobrania jeśli badania planujesz wykonać poza siedzibą uczelni:
  • dla kierunku Fizjoterapia
  • dla kierunku Kosmetologia
  • dla kierunku Pielęgniarstwo

   W przypadku zaświadczeń lekarskich honorowane będą także dokumenty zawierające prawidłowe dane (nazwa kierunku studiów, nazwa uczelni), które zostały wystawione przez placówki (na wzorach innych niż dokumenty zamieszczone powyżej), w których kandydat wykonał badania.

 

 

Składanie dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Umowę o świadczenie usług edukacyjnych należy podpisać osobiście lub może to zrobić upoważniony pełnomocnik. Wzór pełnomocnictwa.

Zasady wypełnienia pełnomocnictwa:

 • Dokument składa się z dwóch stron A4 - pierwszą wypełnia osoba udzielająca pełnomocnictwa, drugą stronę musi podpisać sam pełnomocnik; obie strony powinny być oryginałem (nie kopią lub skanem).
 • W celu jego poprawnego stosowania, pełnomocnik przy wizycie w Biurze Rekrutacji powinien posiadać także podpisane pełnomocnictwo oraz swój własny dokument tożsamości, jak i skan dokumentu tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 

Wymogi dotyczące zdjęcia legitymacyjnego:

Zdjęcie wgrywane jest do systemu IRK i powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131). Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia podania.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+