Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rekrutacja - dokumenty

Drukuj

Wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia

 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 prosimy wgrać skany poniższych dokumentów do sytemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (w skrócie IRK). 

Złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji odbędzie się po ustaniu epidemii – o takiej możliwości zostaną Państwo poinformowani mailowo.

 

STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE (za wyjątkiem kierunków medycznych)

 • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)

 

STUDIA II STOPNIA (za wyjątkiem kierunków medycznych)

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  •  Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)

 

KIERUNKI MEDYCZNE (Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Kosmetologia)

 • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu) – w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu) – w przypadku studiów II stopnia
 • Zaświadczenia lekarskie (zaświadczenia są warunkiem do złożenia dokumentów i podpisania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych). Badania należy wykonać w przychodni NZOZ All Medicus mieszczącej się na terenie GWSH (budynek B). Do lekarza należy się zgłosić z ważnymi badaniami krwi (poziom Bilirubiny całkowitej oraz ALT) oraz ważnymi badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych. Badanie krwi można także zrobić w przychodni All Medicus codziennie w godzinach 7.00-9.00 lub w innej preferowanej placówce medycznej. Badania laboratoryjne: codziennie, godz. 7.00-9.00 Wizyty u lekarza medycyny pracy (po umówieniu): każdy wtorek, godz. 14.00-17.00. Kontakt: 32 307 99 00. Adres NZOZ All Medicus: ul. Harcerzy Września 1939r. 5, 40-659 Katowice.
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Fizjoterapia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Kosmetologia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Pielęgniarstwo
 • Zaświadczenie o przebytym szczepieniu lub kserokopia książeczki szczepień z dawkami na WZW typu B

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 dopuszczamy złożenie zamiast ww. zaświadczeń - oświadczenia kandydata/ki na studia dotyczącego uzupełnienia brakujących zaświadczeń lekarskich w terminie do 14 dni od ustania zagrożenia epidemiologicznego.

 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)
 • Prosimy o podanie rozmiarów odzieży w formularzu rejestracji na studia - dostępne rozmiary.

 

Kandydata ubiegającego się na studia z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie uzyskane poza granicami RP, obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 250 zł. Zgodnie z Regulaminem Finansowym: Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych czesne roczne lub czesne semestralne z góry w wysokości zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+