Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rekrutacja - dokumenty

Drukuj

Wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia

 • kolorowe zdjęcie dowodowe w formacie JPG o wymiarach 35 mm x 45 mm  w rozdzielczości co najmniej 300 dpi tj. min. 413 x 531 pikseli, dołączone do ankiety osobowej podczas elektronicznej rejestracji w systemie
 • świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia (w przypadku Kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią (w przypadku Kandydata na studia drugiego stopnia)
 • zaświadczenie lekarskie oraz badania sanitarno - epidemiologiczne 
  (dotyczy tylko kandydatów na studia na kierunki medyczne; posiadanie zaświadczenia jest warunkiem do złożenia pozostałych dokumentów i podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych)
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Fizjoterapia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Kosmetologia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Pielęgniarstwo
  - zaświadczenie o przebytym szczepieniu lub kserokopia książeczki szczepień z dawkami na WZW typu B
 • czesne - w przypadku rekrutacji na studia w listopadzie / kwietniu, w dniu podpisywania umowy z Uczelnią wymagane będzie od Kandydata okazanie dowodu wpłaty za czesne za miesiące: październik / listopad oraz odpowiednio marzec / kwiecień. Istnieje możliwość dokonywania płatności poprzez terminal płatniczy
 • dowody wpłat - na numer konta wygenerowany podczas rejestracji
  - opłata rejestracyjna 85 zł (weryfikacja dokumentów w jęz. polskim)
  - opłata rejestracyjna 250 zł (weryfikacja dokumentów w języku obcym)
  - opłata wpisowa (poza okresem promocyjnym) 
 • W przypadku studiów na kierunkach: Kosmetologia, Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo prosimy o  podanie rozmiarów odzieży w formularzu rejestracji na studia - dostępne rozmiary.
 • Kandydata ubiegającego się na studia z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie uzyskane poza granicami RP, obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 250 zł. Zgodnie z Regulaminem Finansowym: Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych czesne roczne lub czesne semestralne z góry w wysokości zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+