PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Rekrutacja - dokumenty

Drukuj

Po dokonaniu rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i uzupełnieniu tam wymaganych informacji, złóż dokumenty rekrutacyjne i podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych, w jednym z naszych Biur Rekrutacji.

Adresy i godziny pracy Biur Rekrutacji w Katowicach, Żorach i Rudzie Śląskiej są dostępne na stronie: https://www.gwsh.pl/kontakt/biuro-rekrutacji.html.

Skorzystaj ze ZNIŻKI ZA REFLEKS! Złóż komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie do 14 dni od daty założenia konta w systemie rekrutacyjnym, a zapłacisz 50 zł mniej w I semestrze (dot. studiów niestacjonarnych).

Podczas wizyty pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Nie zapomnij o zasłonięciu ust i nosa oraz o dezynfekcji dłoni.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE (za wyjątkiem kierunków medycznych)

 • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  -Opłata rejestracyjna (dodatkowo opłata weryfikacyjna dla dokumentów złożonych w języku innym niż język polski)
  -Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK

STUDIA II STOPNIA (za wyjątkiem kierunków medycznych)

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  - Opłata rejestracyjna (dodatkowo opłata opłata weryfikacyjna dla dokumentów złożonych w języku innym niż język polski)
  -Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK

 

KIERUNKI MEDYCZNE (Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Kosmetologia)

 • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu) – w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu) – w przypadku studiów II stopnia
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  -Opłata rejestracyjna (dodatkowo opłata weryfikacja dla dokumentów winnym języku niż język polski)
  -Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy, o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych
  Uwaga: Nie uznajemy wpisu w książeczce sanepidowskiej wykonanego dla potrzeb zawodowych. Wymagane jest zaświadczenie w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych, wystawione na druku z poniższego załącznika.
 • Zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko WZW B (lub książeczka zdrowia zawierająca wpis o przyjętych 3 dawkach szczepionki)

Wymagane zaświadczenia lekarskie uzyskasz TYLKO podczas wizyty w jednej z poniższych przychodni:

 • Centrum Medyczne Holsa MED w Katowicach
  Katowice, ul. Kościuszki 229,
  Galeria Libero, poziom +2
  (+48) 32 506 50 85
  info@holsamed.pl

 • NZOZ All Medicus Katowice Piotrowice
  ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5 w Katowicach
  tel.: (+48) 32 307 99 00 lub 792 185 455

 • Centrum Medyczne SIGNUM
  Katowice Piotrowice
  ul. Bażantów nr 6C w Katowicach
  tel.: 32/ 350 00 35
  e-mail: medycynapracy@signum-katowice.pl

 • Poradnia Medycyny Pracy EPIONE - Zawiszy
  ul. Zawiszy Czarnego 7a w Katowicach (Osiedle Tysiąclecia)
  tel. 513 057 435
  email: mp.zawiszy@epione.pl

  Rejestracja na badanie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00. Płatność za badanie w dniu badania w kasie przychodni, forma płatności: gotówka lub karta płatnicza.

 • Poradnia Medycyny Pracy EPIONE - Piotrowicka
  ul. Piotrowicka 68 w Katowicach (Ligota)
  tel. 502 413 064
  email: mp.piotrowicka@epione.pl

  Rejestracja na badanie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00. Płatność za badanie w dniu badania w kasie przychodni, forma płatności: gotówka lub karta płatnicza.

 

UWAGA: Nie będą uznawane zaświadczenia wydane przez inne przychodnie. Zaświadczenia powinny zostać wydane na dostępnych poniżej drukach:

Na wizytę lekarską powinieneś zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (zazwyczaj wpięty w książeczkę sanepidowską). Jeśli nie robiłeś nigdy tego badania, powinieneś wykonać trzykrotne badanie próbek kału w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Koszt to 99zł
 • Inne niezbędne wyniki badań (informacja dostępna podczas rejestracji na wizytę w przychodni)

Zachęcamy do umawiania wizyt w terminach zgodnych z godzinami pracy Biura Rekrutacji, aby móc tego samego dnia podpisać z nami umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

Kandydaci na studentów proszeni są o kontakt z wybraną placówką w celu ustalenia terminu badania, a także uzyskania informacji o cenie wizyty oraz dokumentacji medycznej niezbędnej do realizacji wizyty.

ROZMIAR MUNDURKA

Kandydatów na studentów kierunków medycznych zapraszamy do zapoznania się z tabelami rozmiarów odzieży ochronnej. Odzież jest bezpłatna i potrzebna na zajęcia praktyczne. Rozmiar dla siebie należy zaznaczyć w systemie IRK.

WYMOGI DOTYCZĄCE ZDJĘCIA LEGITYMACYJNEGO:

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia podania.

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Umowę o świadczenie usług edukacyjnych należy podpisać osobiście lub może to zrobić upoważniony pełnomocnik. Wzór pełnomocnictwa.

Zasady wypełnienia pełnomocnictwa:

 • Dokument składa się z dwóch stron A4 - pierwszą wypełnia osoba udzielająca pełnomocnictwa, drugą stronę musi podpisać sam pełnomocnik; obie strony powinny być oryginałem (nie kopią lub skanem)
 • W celu jego poprawnego stosowania, pełnomocnik przy wizycie w Biurze Rekrutacji powinien posiadać także podpisane pełnomocnictwo oraz swój własny dokument tożsamości, jak i skan dokumentu tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa.
logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+