PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Rekrutacja - dokumenty

Drukuj

Zapraszamy Cię do złożenia dokumentów bezpośrednio w Biurze Rekrutacji w Katowicach lub w Żorach.

Z dokładnymi godzinami pracy biura rekrutacji możesz zapoznać się tutaj: https://www.gwsh.pl/kontakt/biuro-rekrutacji.html.

UWAGA! Składając komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie do 14 dni od daty założenia (aktywacji) konta w systemie rekrutacyjnym skorzystasz ze ZNIŻKI ZA REFLEKS - zapłacisz 50 zł  mniej w I semestrze studiów niestacjonarnych.


Podczas wizyty pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 
Nie zapomnij o zasłonięciu ust i nosa oraz o dezynfekcji dłoni. 

 

STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE (za wyjątkiem kierunków medycznych)

 • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK

 

STUDIA II STOPNIA (za wyjątkiem kierunków medycznych)

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK

 

KIERUNKI MEDYCZNE (Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Kosmetologia)

 • Świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu) – w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia (oryginał do wglądu) – w przypadku studiów II stopnia
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, które należy wgrać w systemie IRK
 • Potwierdzenie wymaganych wpłat:
  • Opłata rejestracyjna
  • Pierwsza rata czesnego (jeśli Kandydat składa dokumenty po 5-tym października bądź 5-tym marca)
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy, o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Zaświadczenie w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Zaświadczenie o przebytym szczepieniu lub kserokopia książeczki szczepień z dawkami na WZW typu B 

  Przed wizytą w Biurze Rekrutacji, sprawdź swój rozmiar mundurka - dostępne rozmiary.
  Poprosimy Cię o wpisanie rozmiarów odzieży w formularzu rejestracji na studia.

  Zaświadczenia lekarskie można uzyskać TYLKO w jednej z dwóch przychodni:
  • Przychodnia All Medicus w Katowicach ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5
    tel. do rejestracji 32 307 99 00, 792 185 455

  • Centrum Medyczne SIGNUM w Katowicach, ul. Bażantów 6C
    tel. do rejestracji 32 350 00 35

 • Na wizytę lekarską powinieneś zabrać ze sobą:

  Informacje na temat ceny wizyty oraz niezbędnej dokumentacji można uzyskać bezpośrednio w kontakcie telefonicznym z wybraną przychodnią.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZDJĘCIA LEGITYMACYJNEGO:

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131). 
 
Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia podania. 
 
Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Umowę o świadczenie usług edukacyjnych również należy podpisać osobiście lub może to zrobić upoważniony pełnomocnik. Wzór pełnomocnictwa.

Zasady wypełnienia pełnomocnictwa: 

 • Dokument składa się z dwóch stron A4 - pierwszą wypełnia osoba udzielająca pełnomocnictwa, drugą stronę musi podpisać sam pełnomocnik; obie strony powinny być oryginałem (nie kopią lub skanem) 
 • W celu jego poprawnego stosowania, pełnomocnik przy wizycie w Biurze Rekrutacji powinien posiadać także podpisane pełnomocnictwo oraz swój własny dokument tożsamości, jak i skan dokumentu tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa.  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY REJESTRACYJNEJ

Kandydata ubiegającego się na studia z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie uzyskane poza granicami RP, obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 250 zł. Zgodnie z Regulaminem Finansowym: Cudzoziemiec podejmujący studia w języku polskim zobowiązany jest uiścić jednorazowo najpóźniej w dniu podpisywania (przedwstępnej) umowy o świadczenie usług edukacyjnych czesne roczne lub czesne semestralne z góry w wysokości zgodnie z obowiązującą tabelą czesnego.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+