PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Opłaty - Seminarium Doktorskie

Drukuj
 1. Opłata kwalifikacyjna:
  Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2024/2025 wynosi 200,00 zł. Opłata płatna jest najpóźniej w dniu złożenia przez Kandydata wniosku o wpis na Seminarium Doktorskie.

 2. Opłata wpisowa:
  Opłata wpisowa w roku akademickim 2024/2025 wynosi 300,00 zł. Kwota ta jest płatna do dnia podpisania przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego.

 3. Opłata za uczestnictwo w seminarium doktorskim:
  Wysokość opłaty za uczestnictwo w seminarium doktorskim, w roku akademickim 2024/2025 ustala się na kwotę:
  • 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100) za każdy semestr od 1 do 4;
  • 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy semestr od semestru 5 włącznie do zakończenia seminarium lub do momentu złożenia rozprawy doktorskiej.

Powyższe opłaty należy wnosić na konto bankowe Uczelni:
ING Bank Śląski 59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+