PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Opłaty - Seminarium Doktorskie

Drukuj
 1. Opłata kwalifikacyjna:
  Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego związanego z wnioskiem o wpis na seminarium doktorskie w roku akademickim 2023/2024 ustala się na kwotę  200,00 zł.
  Opłata płatna jest najpóźniej w dniu złożenia przez Kandydata wniosku o wpis na seminarium doktorskie.

 2. Opłata wpisowa:
  Opłata wpisowa na seminarium doktorskie w roku akademickim 2023/2024 wynosi 300, 00 zł. Opłata ta jest płatna do dnia podpisania przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego.

 3. Opłata za uczestnictwo w seminarium doktorskim:
  Wysokość opłaty za uczestnictwo w seminarium doktorskim, w roku akademickim 2023/2024 ustala się na kwotę:
  • 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100) za każdy semestr od 1 do 4;
  • 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset sto złotych 00/100) za każdy semestr od semestru 5 włącznie do zakończenia seminarium lub do momentu złożenia rozprawy doktorskiej.

Powyższe opłaty należy wnosić na konto bankowe Uczelni:
ING Bank Śląski 59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+