PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie firmą rodzinną

Drukuj

Przedsiębiorstwa rodzinne są najbardziej rozpowszechnioną formą prowadzenia działalności gospodarczej, a ich funkcjonowanie przez pokolenia ma istotne znaczenie dla wielu gospodarek europejskich i światowych. Walmart, Schwarz Group z sieciami handlowymi Lidl i Kaufland, BMW, Ford Motor Company, Dell Technologies Inc., Porsche,
to tylko niektóre z największych firm rodzinnych na świecie.

Przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają również ważną rolę na rynku pracy, zatrudniając zdecydowaną większość pracowników sektora prywatnego. Praca w przedsiębiorstwie rodzinnym lub współpraca z nim oznacza zarówno możliwości, jak i wyzwania. Biznes rodzinny różni się od biznesu nierodzinnego i żeby odnieść w nim sukces, jako specjalista ds. zarządzania firmą rodzinną, ważne jest, aby zrozumieć unikalne cechy family business.

Istotą specjalności Zarządzanie Firmą Rodzinną jest zrozumienie, w jaki sposób niektóre procesy biznesowe w przedsiębiorstwach rodzinnych przebiegają inaczej niż w przedsiębiorstwach nierodzinnych. Ze względu na nierozerwalny związek między rodziną a biznesem, firmy rodzinne muszą mierzyć się z wyjątkowymi wyzwaniami,
ponieważ decyzje biznesowe często przeplatają się z dynamiką rodziny. Jeśli wybierzesz tę specjalność, dowiesz się jak zarządzać firmą rodzinną w szerszym znaczeniu, uwzględniając kwestie rodzinne i biznesowe.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie Firmą Rodzinną (studia II stopnia)

  • Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym
  • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie rodzinnym
  • Zarządzanie sukcesją
  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie rodzinnym
  • Zarządzanie relacjami w przedsiębiorstwie rodzinnym
  • Budowanie marki przedsiębiorstwa rodzinnego
  • Warsztaty praktyczne

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Program specjalności Zarządzanie Firmą Rodzinną przeznaczony jest dla sukcesorów/potencjalnych sukcesorów przedsiębiorstw rodzinnych, którzy chcą przejąć przywództwo i własność w przedsiębiorstwie, a także osób rozważających karierę w firmach rodzinnych oraz planujących doradztwo lub profesjonalną obsługę biznesów
rodzinnych, w celu zdobycia i rozwinięcia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem należącym do rodziny. Kończąc tę specjalność będziesz przygotowany do pełnienia funkcji następcy biznesu rodzinnego, lidera pracującego na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie rodzinnym, a także profesjonalnego doradcy współpracującego z firmami rodzinnymi i doradzającego tego typu podmiotom w obszarach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+