PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychologia kliniczna

Drukuj

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii – czyli zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. Dodatkowo, chcemy, byś kończąc studia w AG był doskonale przygotowany z diagnostyki i kierunków pomocy psychologicznej, ponieważ dzięki temu uzyskasz kompetencje naprawdę potrzebne w pracy psychologa klinicznego.

Specjalność ta rozwija w studentach umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem, obserwacji oraz eksperymentowania, dzięki czemu pomoże ona zrozumieć ludzkie problemy w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym. Program skonstruowaliśmy w taki sposób, by uwzględniał obszary psychologii zdrowia, sądowej i penitencjarnej. To oznacza, że jako student tej specjalności nauczysz się stosować wybrane metody diagnozy psychologicznej, interpretować wyniki, a także przekazywać potrzebną informację zwrotną. Zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce zgodnie z etyką zawodową – naszym zdaniem jest to element szczególnie istotny w przypadku absolwentów właśnie tej specjalności.

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe
Nasi absolwenci specjalności Psychologia kliniczna są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych, domach dziecka oraz w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych. To praca odpowiedzialna, wymagająca, ale jednocześnie niezwykle potrzebna i dająca bardzo dużo satysfakcji. Jeśli uzupełnisz kwalifikacje, otworzą się przed Tobą nowe kierunki rozwoju zawodowe – będziesz mógł pracować na przykład jako psychoterapeuta czy biegły sądowy.

 

Wybrane obszary specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Psychologia kliniczna

 • Podstawowe problemy psychologii klinicznej
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Zastosowanie metod jakościowych w diagnozie klinicznej
 • Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna
 • Psychologia pediatryczna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Współczesne nurty psychoterapii
 • Psychologia rodziny
 • Seksualność człowieka w cyklu życia
 • Psychologia penitencjarna
 • Psychologia sądowa
 • Psychofarmakologia
 • Psychoonkologia
 • Trening interpersonalny
 • Projekt badawczy
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+