PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji

Drukuj

W tej specjalności z zakresu zarządzania, słowem – kluczem jest „bezpieczeństwo”. Specjalność ta skierowana jest do tych, którzy zainteresowani są nie tylko kwestiami związanymi z zarządzaniem organizacjami o charakterze biznesowym i administracyjnym, lecz przede wszystkim do tych, którzy pragną zdobyć wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem w tego typu organizacjach. Chodzi tutaj o szeroko rozumiane kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, zabezpieczenia praw człowieka oraz funkcjonowanie służb zapewniających bezpieczeństwo w sferze publicznej, w transporcie publicznym.

Student zdobędzie również wiedzę z  zakresu podstaw zarządzania, rachunkowości i rachunkowości finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kryzysowego i zarządzania marketingowego.

Perspektywy zawodowe: możliwość pracy w organizacjach biznesowych i administracji publicznej w pionie zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa w sferze publicznej.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji (studia I stopnia):

  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
  • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie
  • Prawo administracyjne
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Bezpieczeństwo społeczności i przestrzeni lokalnych
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
  • Seminarium dyplomowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+