Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu

Drukuj

Sztuczna inteligencja to jedna najbardziej innowacyjnych propozycji kształcenia, która pojawiła się nie tylko na aktualnym rynku akademickim ale także przede wszystkim w sferze praktyki biznesowej. Odpowiadając na wyzwania cyfrowej gospodarki oraz firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu proponujemy specjalność „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu”, która rozwija tematykę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz psychologii o zagadnienia sztucznej inteligencji w biznesie.

 

Powszechność transformacji cyfrowej w świecie biznesu nadała wprowadzaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w firmach najwyższy priorytet. Nasze studia mają na celu ukształtowanie, poszukiwanych u menedżerów na rynku pracy, a w szczególności w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu kompetencji takich jak:

 • umiejętności biznesowe
 • wiedza z zakresu nowych technologii i ich wpływu na społeczeństwo
 • wiedza z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych
 • kompetencje cyfrowe.

 

Perspektywy zawodowe:

Wśród zawodów z przyszłością te związane ze sztuczną inteligencja wymieniane są obecnie najczęściej a liczba miejsc pracy związanych ze sztuczną inteligencją stale rośnie. 

Nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja zmieni naszą pracę i będzie kreatorem nowych zawodów, jednocześnie stając się istotnym wparciem dla wielu  istniejących grup zawodowych. 

 

Wśród przedmiotów specjalnościowych proponowanych w ramach specjalności znajdziesz:

 1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 2. Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji w zarządzaniu
 3. Kreatywność w biznesie
 4. Psychologia sztucznej inteligencji
 5. Logika matematyczna
 6. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 7. Wprowadzenie do negocjacji
 8. Język obcy specjalnościowy angielski, niemiecki, rosyjski
 9. Proseminarium
 10. Seminarium dyplomowe
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+