Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zapomoga

Drukuj

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

1)   śmierci członka rodziny;

2)   ciężkiej choroby członka rodziny;

3)   nieszczęśliwego wypadku;

4)   klęski żywiołowej;

5)   kradzieży mienia o znacznej wartości;

6)   urodzenia dziecka.

 

Wniosek składa sie w terminie do 4 miesięcy od dnia, w którym student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami. W przypadku braku możliwości przedstawienia zaświadczeń, podstawę do przyznania zapomogi stanowi rozeznanie sytuacji życiowej wnioskodawcy i szczegółowa opinia organu samorządu studenckiego.

 

Zapomogę może także otrzymać student, który przebywa na urlopie, powtarza rok, semestr, przedmiot lub uzyskał wpis warunkowy na dany semestr.

 

Wniosek o zapomogę

Informacja o przetwarzaniu danych - stypendia

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+