PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pedagogika - kadra naukowa

Drukuj

Dr nauk humanistycznych, Grażyna Szafraniec

Pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta. Doktor nauk humanistycznych, w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Wieloletni wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, prowadziła wykłady, ćwiczenia, warsztaty i praktyki dla studentów tego Wydziału oraz innych śląskich uczelni. Jest wykładowcą i promotorem na studiach podyplomowych. 

Ma doświadczenie w realizacji projektów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Brała udział w licznych projektach badawczych. Współpracowała z wieloma szkołami, ośrodkami terapeutycznymi dla dzieci i dorosłych, z Akademią Muzyczną, Muzeum Śląskim, Biblioteką Śląską, Śląską Biblioteką Terapeutyczną, Narodowym Centrum Kultury. Diagnosta i terapeuta dziecięcy.

Autorka wielu publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii i arteterapii. Zajmuje się diagnozowaniem problemów rozwojowych dzieci. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci, także z wykorzystaniem metod i technik niewerbalnych. Autorka m. in. książki "Malowanie palcami- analiza diagnostyczna". Uniwersytet Śląski, Katowice 2012. Wygrany konkurs w Ministerstwie Edukacji Narodowej na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w roku 2018 umożliwił publikację książki "Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Warszawa 2018. 

 

Jolanta Kamecka-Krupa

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu Ekologii i ochrony środowiska oraz Terapię Pedagogiczną. W latach 1997-2017 pracowała jako nauczyciel biologii oraz pedagog szkolny w szkole ponadgimnazjalnej. 

Od 2008 roku wykładowca w AG. Prowadzi zajęcia ze studentami Pedagogiki oraz studentami Wydziału Medycznego AG. Jest opiekunem praktyk dla specjalności Opieka i wychowanie małego dziecka (do lat 3). 

Autorka podręczników z biologii dla gimnazjum Poznać i oswoić dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i wpisanych do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania biologii na poziomie klas I-III, gimnazjum oraz oprawy metodologicznej do tych podręczników.

Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu medycyny, pedagogiki, terapii pedagogicznej, ekologii i ochrony środowiska. Jest również autorką projektów edukacyjnych z tych dziedzin. Za działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska została wielokrotnie wyróżniona, w tym nagrodą Laur Ekoprzyjaźni przyznaną przez Kapitułę Zarządu Ekonatury w kategorii Dla osoby indywidualnej za wybitne zasługi na rzecz ekologii oraz nagrodą Eko-Aktywni  WFOŚiGW w Katowicach - nagrodą przyznaną dla osoby indywidualnej za zasługi na rzecz ekologii. 

Główne obszary zainteresowań: nauki medyczne, pedagogika, ekologia, ochrona środowiska, zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, fitoterapia.

 

Monika Ostrowska-Cichy

Dyplomowana arteterapeutka, certyfikowana biblioterapeutka, nauczycielka, edukatorka sztuki. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci, młodzieży, studentów, seniorów oraz osób zagrożonych marginalizacją. Członkini Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA  oraz  Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Jej zainteresowania zawodowe związane są z arteterapią, biblioterapią, bajkoterapią oraz  szeroko rozumianym wychowaniem poprzez sztukę. Tworzy oraz prowadzi warsztaty  i projekty zaangażowane społecznie. 

Wspólnie ze studentami pracy socjalnej prowadzi autorski projekt społeczno-artystyczny „Akcja pisania bajek” skierowany do dzieci ze środowisk wykluczonych. Zrealizowała 10 edycji dla domów dziecka oraz placówek wsparcia dziennego, w akcji wzięło udział 210 przyszłych pracowników socjalnych, powstało 135 bajek dających wsparcie ponad 155. Projekt otrzymał honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF Polska oraz Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania poprzez Sztukę InSEA. W 2017 roku „Akcja pisania bajek” otrzymała tytuł „Lokalni bohaterowie inspirują” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 Współautorka książki  Akademia Arteterapii - Od praktyków dla praktyków. Podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć oraz  artykułów dotyczących arteterapii.

 Współpracuje  z SensArte-Centrum Arteterapii w Warszawie gdziejako trenerka prowadzi szkolenia z zakresu arteterapii i biblioterapii w pracy z dziećmi i seniorami  w ramach „Akademii arteterapii”.  Współprowadzi z Anną Sikorską grupę na Facebooku: Wspieramy się – arteterapeuci arteterapeutom.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+