PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Pedagogika - kadra naukowa

Drukuj

Dr nauk humanistycznych, Grażyna Szafraniec

Pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta. Doktor nauk humanistycznych, w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Wieloletni wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, prowadziła wykłady, ćwiczenia, warsztaty i praktyki dla studentów tego Wydziału oraz innych śląskich uczelni. Jest wykładowcą i promotorem na studiach podyplomowych. 

Ma doświadczenie w realizacji projektów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Brała udział w licznych projektach badawczych. Współpracowała z wieloma szkołami, ośrodkami terapeutycznymi dla dzieci i dorosłych, z Akademią Muzyczną, Muzeum Śląskim, Biblioteką Śląską, Śląską Biblioteką Terapeutyczną, Narodowym Centrum Kultury. Diagnosta i terapeuta dziecięcy.

Autorka wielu publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii i arteterapii. Zajmuje się diagnozowaniem problemów rozwojowych dzieci. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci, także z wykorzystaniem metod i technik niewerbalnych. Autorka m. in. książki "Malowanie palcami- analiza diagnostyczna". Uniwersytet Śląski, Katowice 2012. Wygrany konkurs w Ministerstwie Edukacji Narodowej na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w roku 2018 umożliwił publikację książki "Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Warszawa 2018. 

 

Jolanta Kamecka-Krupa

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu Ekologii i ochrony środowiska oraz Terapię Pedagogiczną. W latach 1997-2017 pracowała jako nauczyciel biologii oraz pedagog szkolny w szkole ponadgimnazjalnej. 

Od 2008 roku wykładowca w GWSH. Prowadzi zajęcia ze studentami Pedagogiki oraz studentami Wydziału Medycznego GWSH. Jest opiekunem praktyk dla specjalności Opieka i wychowanie małego dziecka (do lat 3). 

Autorka podręczników z biologii dla gimnazjum Poznać i oswoić dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i wpisanych do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania biologii na poziomie klas I-III, gimnazjum oraz oprawy metodologicznej do tych podręczników.

Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu medycyny, pedagogiki, terapii pedagogicznej, ekologii i ochrony środowiska. Jest również autorką projektów edukacyjnych z tych dziedzin. Za działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska została wielokrotnie wyróżniona, w tym nagrodą Laur Ekoprzyjaźni przyznaną przez Kapitułę Zarządu Ekonatury w kategorii Dla osoby indywidualnej za wybitne zasługi na rzecz ekologii oraz nagrodą Eko-Aktywni  WFOŚiGW w Katowicach - nagrodą przyznaną dla osoby indywidualnej za zasługi na rzecz ekologii. 

Główne obszary zainteresowań: nauki medyczne, pedagogika, ekologia, ochrona środowiska, zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, fitoterapia.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+