Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kontakt

Drukuj

Kierunek: Fizjoterapia

40-659 Katowice - Piotrowice
ul. Kostki Napierskiego 38
tel. 32 35 70 513

Prodziekan ds. kierunku Fizjoterapia
doc. dr n. k.f. Krzysztof Gieremek tel.: 32 35 70 514
ul. Kostki Napierskiego 38, pokój nr 219, budynek C

Biuro ds. organizacji praktycznej nauki zawodu na medycznych kierunkach studiów 
Sylwia Grządziel tel.: 32 35 70 573, 723 868 070, fizjoterapia-praktyka@gwsh.pl
pokój 215 budynek A, ul. Harcerzy Września 3, Katowice

Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny GWSH w Bielsku-Białej
Plac Marcina Lutra 7, Bielsko-Biała
tel. 33 815 11 08 wew. 7
tel. 33 815 11 07 wew. 7
bielsko@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+