PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w AG w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

Praktyki studenckie

Drukuj

Studenci GWSH odbywają praktykę zawodową w urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach czy kancelariach. Celem praktyki prawniczej jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, wyrobienie poczucia etyki zawodowejpoznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji.

Praktyki studenckie realizowane są w trzech blokach tematycznych:

  • praktyka administracyjna
  • praktyka karnistyczna
  • praktyka cywilistyczna

Praktyki powinny być zrealizowane w ciągu 6 tygodni, można je rozpocząć dopiero po drugim roku studiów. Praktyki mogą być realizowane w ciągu roku akademickiego lub w okresie wakacji. Zaliczenie praktyk może również odbywać się na podstawie zatrudnienia studenta w placówce zgodnej z profilem studiów, przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w AG w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+