PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w AG w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

Baza dydaktyczna

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” powstało w marcu 2014 roku.

Jest organizacją studentów Akademii Górnośląskiej zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa oraz administracji. KNPiA działa przy Katedrze Prawa i Administracji kierowanej przez prof. dr hab. Andrzej Bisztygę, pomysłodawcę Koła.

W latach 2014-2017 opiekunami Koła byli: dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Tomasz Moll. Obecnie - od 2018 roku opiekunami są: dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak.

 

Naszym celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz administracji, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz wymiana poglądów naukowych studentów. Z racji na dwojaką naturę naszego Koła, dyskusje na spotkaniach są bardzo burzliwe a czasami nawet zaskakujące.

Nasze formy działania:

  • regularne spotkania członków Koła (raz w miesiącu)
  • prace naukowe członków Koła
  • współpraca z Działem Współpracy z Zagranicą AG
  • współpraca z Biurem Karier
  • organizowanie spotkań naukowych, debat
  • udział w konferencjach naukowych
  • publikowanie prac Członków Koła w biuletynach
  • współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi
  • samokształcenie się członków Koła
  • inne działania związane z realizacją celów Koła

 

W skład Zarządu KNPiA wchodzą:  

Prezes: 
Joanna Rolka-Kosider


Wiceprezes: 
Klaudia Pieczka

 

Wybrane wydarzenia, organizowane w ramach działalności Koła Naukowego „IUSTITIA”:

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, AG otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w AG w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+