Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

Atuty kierunku Prawo

Drukuj
 • Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Prawo powstał przy współpracy ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych oraz środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze. Jest na bieżąco analizowany i dostosowywany zgodnie z wprowadzanymi zmianami w przepisach prawnych.
 • Program był również konsultowany z pracownikami Wydziału Prawa i Ekonomii UNIVERSITE DE 
  VALENCIENNES we Francji.
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez uznanych praktyków, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
 • Studenci mają możliwość zaliczenia części programu studiów na kierunkach prawniczych w jednej z uczelni partnerskich GWSH: w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, w Niemczech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii.
 • Tylko w GWSH jest możliwość wyboru trzech bloków specjalizacyjnych.
 • Bogata oferta praktyk dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez GWSH 
  z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami europejskimi.
 • Zajęcia fakultatywne, udział w warsztatach z mediacji sądowych, psychologii sądowej, symulacji sali rozpraw, technik kryminalistycznych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji.
 • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

 

Co nas wyróżnia? 

Dbamy o rozwój indywidualnych zainteresowań studenta. Proponujemy wybór spośród wielu przedmiotów społecznych(Podstawy psychologii, Podstawy filozofii, Podstawy socjologii, Podstawy etyki, a także Negocjacje i mediacjeoraz szeregu przedmiotów specjalizacyjnych (co najmniej po trzy w każdym semestrze) umożliwiających studentowi pogłębienie jego wiedzy w interesujących go określonych obszarach nauk prawnych.

Oferta obejmuje trzy bloki przedmiotów specjalizacyjnych:

 • gospodarczo - finansowy
 • administracyjno - samorządowy
 • prawno - międzynarodowy
czesne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+