PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w GWSH w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Prawo według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 1. miejscu w woj. śląskim i na 6. w Polsce wśród uczelni niepublicznych. szczegóły

Atuty kierunku Prawo

Drukuj
 • Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Prawo powstał przy współpracy ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych oraz środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze. Jest na bieżąco analizowany i dostosowywany zgodnie z wprowadzanymi zmianami w przepisach prawnych.
 • Program był również konsultowany z pracownikami Wydziału Prawa i Ekonomii UNIVERSITE DE 
  VALENCIENNES we Francji.
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez uznanych praktyków, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
 • Studenci mają możliwość zaliczenia części programu studiów na kierunkach prawniczych w jednej z uczelni partnerskich GWSH: w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, w Niemczech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii.
 • Tylko w GWSH jest możliwość wyboru trzech bloków specjalizacyjnych.
 • Bogata oferta praktyk dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez GWSH 
  z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami europejskimi.
 • Zajęcia fakultatywne, udział w warsztatach z mediacji sądowych, psychologii sądowej, symulacji sali rozpraw, technik kryminalistycznych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji.
 • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

 

Co nas wyróżnia? 

Dbamy o rozwój indywidualnych zainteresowań studenta. Proponujemy wybór spośród wielu przedmiotów społecznych(Podstawy psychologii, Podstawy filozofii, Podstawy socjologii, Podstawy etyki, a także Negocjacje i mediacjeoraz szeregu przedmiotów specjalizacyjnych (co najmniej po trzy w każdym semestrze) umożliwiających studentowi pogłębienie jego wiedzy w interesujących go określonych obszarach nauk prawnych.

Oferta obejmuje trzy bloki przedmiotów specjalizacyjnych:

 • gospodarczo - finansowy
 • administracyjno - samorządowy
 • prawno - międzynarodowy
czesne
150 zł / miesiąc
studia stacjonarne
405 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

logo dziennika gazeta prawna

„Ranking Wydziałów Prawa - Dziennik Gazeta Prawna 2021”: Prawo w GWSH w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych szczegóły

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Prawo według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 1. miejscu w woj. śląskim i na 6. w Polsce wśród uczelni niepublicznych. szczegóły

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+