PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawo w GWSH w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych

Drukuj

Ranking DGP docenia najlepsze uczelnie w Polsce. Ocenia przygotowanie przyszłych prawników do wykonywania zawodu. To ważna informacja dla uczelni. Obiektywna ocena pozwala też zweryfikować podejmowane działania dydaktyczne i naukowe.

Prawo uplasowało się na 10. miejscu w rankingu Dziennika Gazety Prawnej wśród szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

Ranking DGP docenia najlepsze uczelnie w Polsce. Ocenia przygotowanie przyszłych prawników do wykonywania zawodu. To ważna informacja dla uczelni. Obiektywna ocena pozwala też zweryfikować podejmowane działania dydaktyczne i naukowe.

W tym roku kapituła oceniała m.in. kadrę (maks. 29 pkt), jakość i warunki kształcenia (maks. 45,5 pkt), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (maks. 26,5 pkt) i do 10 pkt za zdawalność na aplikacje prawnicze. Maksymalnie uczelnia mogła uzyskać 111 pkt.

Studia prawnicze są jednolitymi studiami magisterskimi, pięcioletnimi. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent Prawa jest przygotowany do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Studia otwierają drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. W GWSH kształcimy tak, aby absolwent Prawa miał, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim umiejętności, które pozwolą mu być kandydatem pierwszego wyboru dla kancelarii prawnych, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych. Zapraszamy na Prawo w GWSH

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+