PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dlaczego warto studiować Prawo i dlaczego w GWSH?

Drukuj

4 pytania do dr Katarzyny Płonki-Bielenin, prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja w GWSH.

 

Katarzyna Płonka-Bielenin

Pani Prodziekan załóżmy, że jestem tegoroczną maturzystką, która wybiera kierunek studiów. Rozważam studia prawnicze, ale chcę wiedzieć jakie będę miała możliwości zawodowe?

Prawo jest kierunkiem bardzo prestiżowym, dającym absolwentom wiele możliwości zawodowych. Oczywiście przygotowuje do obrania tradycyjnej, prawniczej ścieżki kariery, czyli realizacji w zawodach stricte prawniczych po odbyciu aplikacji radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej czy innej. Absolwenci mogą jednak wybrać karierę w sektorze szeroko pojętej administracji publicznej, zarówno na poziomie samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentom również pracę w sektorze prywatnym. Osoby z wyższym prawniczym wykształceniem są chętnie zatrudniane przez przedsiębiorców nie tylko w działach administracyjno-prawnych, ale również w kadrowo-płacowych, HR czy finansowych. Jak widać kierunek daje absolwentowi duży wachlarz możliwości zawodowych.

Prawo uczy studentów ciężkiej pracy i logicznego myślenia, dlatego są wartościowymi pracownikami – czy z tym poglądem pracodawców się Pani zgadza?

Zdecydowanie podzielam ten pogląd. Prawo jest kierunkiem wymagającym; student musi się bardzo zaangażować ze względu na obszerny program kształcenia – prawo karne, cywilne, administracyjne, wszystkie procedury – materiału jest bardzo dużo, dlatego niezbędna jest systematyczność. Ponadto, jak Pani zauważyła, uczy logicznego myślenia. Co warto podkreślić to, to że podczas ćwiczeń i konwersatoriów, uczymy studentów logicznego myślenia i interpretacji przepisów prawa – zadajemy im kazusy i różne problemy praktyczne do rozwiązywania. Znajomość regulacji prawnych to jedno, student musi je bezwzględnie znać, ale jak wiadomo przepisy się zmieniają, a zatem zmieniają się też ich interpretacje. Uczymy studentów jak mają się poruszać w tym labiryncie przepisów, aby nie zabrnęli w ślepą uliczkę.

Co GWSH oferuje studentom prawa, w jaki sposób wspiera ich rozwój indywidualny?

Jako że w GWSH grupy są mniej liczne (grupy liczą od kilkunastu do trzydziestu studentów w zależności czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne) niż na uczelniach państwowych, możemy każdemu z naszych studentów poświęcić więcej uwagi. Kształcimy ich, nie przekazując im suchą, podręcznikową wiedzę, ale właśnie poprzez zaangażowanie. I to się sprawdza. Pomagamy studentom w przygotowaniu publikacji, artykułów. Ostatnio ukazał się właśnie Zeszyt naukowy GWSH zawierający m.in. artykuły naszych studentów. Nasi studenci prawa angażują się w życie uczelni – najbardziej aktywnym kołem naukowym w GWSH jest działające od 2014 roku Koło Naukowe Prawa i Administracji IUSTITIA pod moim kierunkiem oraz dr Daniela Wojtczaka. W ramach comiesięcznych spotkań koła studenci organizują spotkania naukowe, wykłady i debaty z udziałem gości – zarówno teoretyków jak i praktyków prawa. Dzięki temu rozwijają praktyczne umiejętności, wymieniają poglądy i nawiązują kontakty.

Naszym studentom oferujemy również pomoc przy organizacji praktyk. Student prawa w czasie studiów musi zrealizować trzy bloki praktyk: cywilistyczną, karnistyczną i administracyjną. Dzięki praktykom student w praktyce poznaje tajniki i specyfikę poszczególnych dziedzin prawa. Praktyki te mogą być realizowane w ściśle określonych jednostkach. Przykładowo praktyka karnistyczna może być realizowana w sądzie, prokuraturze, kancelarii adwokackiej lub w zakładach penitencjarnych. My takie praktyki pomagamy zorganizować. Pierwszą praktykę student może odbyć po zakończeniu pierwszego roku studiów. Takie praktyki czasem przeradzają się w przyszłościowe miejsce zatrudnienia studenta.

Od kilku lat organizujemy wyjazdy studentów na międzynarodową konferencję naukową organizowaną w Sejmie, która dotyczy praw człowieka. Nasi studenci biorą czynny udział w panelach dyskusyjnych. W tym roku również planujemy czynny udział w tejże konferencji. Oczywiście czas pokaże, czy będzie to tradycyjny udział w Sejmie, czy też konferencja będzie organizowana zdalnie. Jak Pani widzi poświęcamy naszym studentom dużo uwagi i wspieramy ich na każdym etapie studiów.

Według statystyk Ministerstwa Edukacji i Nauki nawet co czwarty student musi się pożegnać z uczelnią po pierwszym roku studiów. Ilu studentów GWSH rezygnuje po pierwszym roku studiów?

Studenci, którzy decydują się na kierunek Prawo, zwykle wiedzą czego mogą się spodziewać i mają silną wewnętrzną motywację, dlatego zdecydowana większość z nich zostaje magistrami prawa. Incydentalnie zdarza się student, który po pierwszym lub drugim semestrze rezygnuje. Zwykle, dlatego że oczekiwał od studiów czegoś zupełnie innego lub wybrał prawo pod wpływem innych osób. W GWSH wychodzimy naprzeciw naszym studentom, chcemy być ich mentorami i wspieramy ich w sytuacjach kryzysowych. Jest to możliwe właśnie ze względu na małą liczebność grup – dzięki niej możemy bliżej współpracować.

Sprawdź ofertę kierunku!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+