PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Bezpieczeństwo publiczne

Drukuj

- to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa środowiskowego, przydatną w strukturach administracji publicznej. W ramach tej specjalności uwzględniliśmy również aspekt funkcjonowania administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Bezpieczeństwo publiczne (studia II stopnia):

  • System polityczny państwa
  • Bezpieczeństwo środowiskowe 
  • Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne RP
  • System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej
  • Rola i zadania organów administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych
  • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu RP  
  • Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki)
  • Proseminarium
  • Seminarium magisterskie

 

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+