PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowość w GWSH! Administracja II stopnia

Drukuj

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał naszej Uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Administracja na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym.

Nowość w GWSH! Administracja II stopnia

W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, a także w Wydziale Zamiejscowym w Żorach, można studiować kierunek Administracja na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym. Pozytywną opinię w sprawie wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia powyższego kierunku, wydała Polska Komisja Akredytacyjna, a teraz także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym od nowego roku akademickiego 2019/2020 można u nas studiować administrację II stopnia.

Wprowadzenie Administracji II stopnia to naturalny rozwój kierunku, który w naszej uczelni cieszy się dużym zainteresowaniem. Uzupełniając dotychczasową wiedzę, student może zdobyć nowe kompetencje i umiejętności. Ukończenie studiów II stopnia zwiększa szanse absolwenta na rynku pracy.

 https://www.gwsh.pl/studia/administracja-magisterskie.html

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+