PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Polityka kadrowo-płacowa w podmiotach publicznych i niepublicznych

Drukuj

- to specjalność dedykowana dla osób zawodowo aktywnych w obszarze kadr i płac, jak i do osób zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w tym obszarze. Program kształcenia zapewnia zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie interpretacji oraz stosowania norm prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa finansowego oraz podatkowego, jak również sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz planowania i organizowania zatrudnienia w organizacji.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie jako kierownicy lub specjaliści w działach kadr i płac w organach administracji publicznej, a także w prywatnych podmiotach gospodarczych. 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Polityka kadrowo-płacowa w podmiotach publicznych i niepublicznych (studia II stopnia):

  • Podatki i świadczenia pracownicze
  • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz sprawozdawczość ZUS
  • Komputerowe programy płacowo-kadrowe
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Planowanie i organizowanie zatrudnienia
  • Psychologia decyzji kadrowych
  • Rozwój zasobów ludzkich
  • Employer branding
  • Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki)
  • Seminarium magisterskie

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+