Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
420 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Polityka kadrowo-płacowa w podmiotach publicznych i niepublicznych

Drukuj

- to specjalność dedykowana dla osób zawodowo aktywnych w obszarze kadr i płac, jak i do osób zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w tym obszarze. Program kształcenia zapewnia zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie interpretacji oraz stosowania norm prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa finansowego oraz podatkowego, jak również sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz planowania i organizowania zatrudnienia w organizacji.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie jako kierownicy lub specjaliści w działach kadr i płac w organach administracji publicznej, a także w prywatnych podmiotach gospodarczych. 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Polityka kadrowo-płacowa w podmiotach publicznych i niepublicznych (studia II stopnia):

 • Podatki i świadczenia pracownicze
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz sprawozdawczość ZUS
 • Komputerowe programy płacowo-kadrowe
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Planowanie i organizowanie zatrudnienia
 • Psychologia decyzji kadrowych
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Employer branding
 • Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
czesne
420 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+