PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Ochrona danych osobowych

Drukuj

Celem specjalności – Ochrona danych osobowych- jest przygotowanie absolwentów do pełnienia eksponowanej funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników lub potencjalnych pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi.

Specjalność dedykowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. Podmioty te muszą spełniać wymogi w zakresie posiadanej wiedzy, określonej ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), dotyczącej zmian w systemie prawnym, które weszły w życie z dniem 25 maja 2018r. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • osób, które pełnią funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • pracowników, którzy zajmują się ochroną danych osobowych
 • pracowników kadrowych w różnych instytucjach, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych 
 • pracowników, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych zarówno w instytucjach publicznych, jak i niepublicznych.

Oferowana specjalność zakłada przygotowanie studentów do pracy w charakterze specjalisty z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności zapewnia specjalistyczną wiedzę w obszarze: przetwarzania danych osobowych, administrowania danymi osobowymi, bezpieczeństwa systemów informatycznych, zabezpieczenia danych osobowych w systemach informatycznych.

Planowane przedmioty realizowane podczas procesu edukacyjnego:

 • Ochrona danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady rejestracji zasobów danych osobowych
 • Prawne i praktyczne aspekty zabezpieczenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (bezpieczeństwo dokumentów, obiegu dokumentów, bezpieczeństwo informacji)
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Zastosowanie technologii informacyjnej w administracji
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Negocjacje i mediacje
 • Informacja publiczna
 • Seminarium dyplomowe

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+