PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Administracja Publiczna

Drukuj

Wybierając tę specjalność otrzymasz specjalistyczne wykształcenie obejmujące szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę niezbędną w administracji rządowej i samorządowej. Na  specjalność Administracja publiczna składają się takie przedmioty jak administracja publiczna, prawo materialne i proceduralne, prawo samorządu terytorialnego oraz prawo cywilnego, gospodarcze i handlowe, prawo pracy, a także będące uzupełnieniem tych treści elementy z zakresu ekonomii, finansów publicznych, rachunkowości i informatyki.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Administracja Publiczna (studia I stopnia)

  • Finanse publiczne i prawo finansowe
  • Podatki i prawo podatkowe
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Zarządzanie kryzysowe 
  • Gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
  • Informacja publiczna
  • Negocjacje i mediacje
  • Ochrona danych osobowych
  • Seminarium dyplomowe 


Studia i co dalej?

Po pierwsze - masz doskonałe podstawy do tego, żeby dzięki kompleksowemu opanowaniu szeregu zagadnień prawno-ekonomicznych wzbogaconych dodatkowo znajomością języka obcego, nadzorować i koordynować udzielanie zamówień publicznych, przygotowywać jednostki samorządu terytorialnego do nawiązywania współpracy międzynarodowej (głównie w sferze wspólnych projektów unijnych) oraz wydawać decyzje administracyjne w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Po drugie – jeśli wybierzesz pracę etatową, dysponujesz świetnym przygotowaniem  do podjęcia zatrudnienia na takich stanowiskach jak: urzędnik, konsultant urzędów marszałkowskich, gmin, miast, starostw powiatowych, oraz pracownik jednostki samorządu terytorialnego (ośrodek pomocy społecznej, zarząd dróg, dom dziecka, urząd pracy i inne), pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej, urzędu skarbowego, inspektor sanitarny i weterynaryjny.

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+