PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Kadry i Płace

Drukuj

Wybierając tę specjalność otrzymasz specjalistyczne wykształcenie  obejmujące merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych takich jak: urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, abonamenty, dofinansowanie studiów podyplomowych itp., administrowania funduszem świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej, rozliczeń z ZUS i pokrewnych. Poznasz przepisy prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, pozwala Ci na efektywne realizowanie zadań zawodowych.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Kadry i Płace (studia I stopnia)

 • Formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Kompetencje interpersonalne kadrowca
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rodzaje i zasady tworzenia regulaminów
 • Negocjacje i mediacje
 • Czas pracy i urlopy pracownicze
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i sprawozdawczość ZUS
 • Ochrona danych osobowych
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

W ramach dodatkowych, fakultatywnych zajęć masz możliwość poznania systemu informatycznego z rodziny Symfonia lub InsERT GT, w tym – do wyboru:

 • Gratyfikant GT (program kadrowo-płacowy),
 • Rewizor GT (pełna księgowość),
 • Rachmistrz GT (tzw. mała księgowość - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • Subiekt GT(handel i magazyn).

 Studia i co dalej?

Po pierwsze - masz doskonałe podstawy do tego, żeby dzięki kompleksowemu opanowaniu szeregu zagadnień związanych z prawem pracy, a także kompetencją społecznym podejmować czynności w działach kadrowo - płacowych a także w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami.

Po drugie – dysponujesz przygotowaniem pomocnym w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jeśli wybierzesz pracę etatową, posiadasz wiedzę i umiejętności przydatne na takich stanowiskach jak: pracownik działu kadr i płac, specjalista ds. polityki personalnej, menedżer ds. kadrowo-płacowych.

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+