Promocja „Zniżka za Twój refleks – 50 zł”

- bonifikata przyznawana w pierwszym semestrze studiów za złożenie kompletnych dokumentów (wgrywając ich skany do systemu rekrutacyjnego IRK lub składając osobiście w biurze rekrutacji) w ciągu 14 dni od dnia rejestracji on-line. Dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Bonifikata jednorazowo obniża kwotę czesnego o 50 zł dla rekrutacji zimowej - za miesiąc październik 2022 roku, a dla rekrutacji letniej za miesiąc marzec 2023 roku, bez względu na wybraną formę płatności.

Promocja ta nie łączy się z: Więcej za mniej i Taniej za pierwszy semestr