Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa przystąpiła do programu Microsoft IT Academy

Drukuj

Program Microsoft IT Academy to nie tylko cyfrowy program nauczania i narzędzia edukacyjne skierowane do kadry akademickiej oraz studentów, ale również możliwość zdobywania certyfikatów umożliwiających odniesienie sukcesu na rynku pracy.

Program Microsoft IT Academy ma na celu współpracę firmy Microsoft z uczelniami w obszarze edukacji akademickiej związanej z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia uczelniom wspieranie swoich studentów z zakresu profesjonalnego przygotowania do korzystania z technologii firmt Microsoft m.in dzięki udostępnionym przez nią specjalistycznym kursom i programom szkoleniowym.

W ramach programu oferowany jest przede wszystkim bogaty zasób edukacyjny skierowany do kadry naukowej, która w ten sposób przygotowywana jest do przekazania wiedzy swoim studentom. Dzięki opracowanym wytycznym przez firmę Microsoft, program nauczania na wdrażanych go uczelniach dopasowywany jest do umiejętności zawodowych wymaganych przez rynek pracy. Takie rozwiązanie zdecydowanie pozwala zwiększyć szanse studentów na odniesienie sukcesu zawodowego w przyszłości.

Studenci kierunku Informatyka w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach będą mogli w pełni wykorzystać zasoby, którymi dysponuje program Microsoft IT Academy. Mogą liczyć m.in na dostęp do szkoleń przygotowujących do egzaminów zawodowych firmy Microsoft i zdobywanie certyfikatów, możliwość korzystania z licznych kursów online czy łatwiejsze znalezienie praktyk zawodowych w branży IT.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+