PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Sport drogą do zdrowia przez całe życie

Drukuj
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawniej GWSH) realizuje projekt pn. „Sport drogą do zdrowia przez całe życie”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” na podstawie umowy nr SONP/SN/550225/2022 zdnia 28 grudnia 2022 roku 

 

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa.  

 

Podstawowym założeniem projektu jest promocja sportu akademickiego oraz zdrowego trybu życia. Głównymi celami projektu są:

  • promocja i rozwój sportu akademickiego, dzięki któremu nastąpi popularyzacja zdrowego trybu życia oraz wzmocnienie zdrowia fizycznego i pośrednio psychicznego,
  • zwiększenie aktywności fizycznej lokalnej społeczności Aglomeracji Górnośląskiej,
  • stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • promocja zdrowego stylu życia jako czynnika warunkującego prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Beneficjentem projektu jest społeczność studencka Akademii Górnośląskiej w Katowicach, uczniowie okolicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz mieszkańcy Aglomeracji Górnośląskiej.

Efektem realizacji projektu będzie zorganizowanie dwuletniego cyklu składającego się z 5edycji zawodów sportowych, w których w każdym roku weźmie udział 200 osób, organizacja cyklu dodatkowych zajęć sportowych w 6 sekcjach, w których weźmie udział ponad 100 osób oraz organizacja cyklu wydarzeń pro-sportowych, w których weźmie udział ponad 150 osób.

Program projektu przewiduje promocję sportu akademickiego poprzez organizację cyklicznych zawodów sportowych dla różnych grup docelowych (w dyscyplinach: szachy, koszykówka, dart, siatkówka, bowling) oraz otwartych zajęć sportowych z 6 dyscyplin sportu (fitness, zumba, samoobrona dla kobiet, judo, dart i nordic walking) oraz organizację ogólnodostępnych zajęć "Zumbowy powiew lata" i zajęć rowerowych "Lato na kółkach". Ciekawą propozycją jest również 3-dniowy wyjazd-szkolenie praktyczne "Be Fit" dla dorosłych, w czasie którego zakładamy popularyzację aktualnej wiedzy medycznej z zakresu zdrowego trybu życia.

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Ministerstwo przyznało Uczelni środki finansowe w wysokości ogółem 330 204,50  (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy dwieście cztery złote pięćdziesiąt groszy)Całkowita wartość projektu wynosi 397 790,00 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+