Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zintegrowany Program GWSH

Drukuj

W lutym 2018 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęła realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach” POWR.03.05.00-00Z101/17. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Głównym celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej, doskonalenie jakości i innowacyjności kształcenia, jak również usług doradczych świadczonych przez Akademickie Biuro Karier (ABK) oraz efektywności zarządzania w GWSH poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju Uczelni w terminie 22.02.2018 r. - 1.10.2021 r.

Cel główny zostanie zrealizowany za pomocą następujących celów szczegółowych mających swoje odzwierciedlenie w zadaniach projektowych:

  • rozwój oferty edukacji – umiędzynarodowianie  Kierunku Zarządzanie poprzez przygotowanie programu Kierunku Zarządzania i specjalności oraz ich realizację w języka angielskiego dla grupy 24 os. (dot.zad.1),
  • rozwój ABK oraz kompleksowe świadczenie 200 zindywidualizowanych usług doradczych dla studentów (dot. zad. 2-3),
  • podniesienie kompetencji prezentacji i informatyzacji pracowników dydaktycznych 52 pracowników naukowo-dydaktycznych (dot. zad.4),
  • podniesienie kompetencji zarządczych 66 pracowników administracji i kierownictwa GWSH (dot. zad. 5),
  • wdrożenie 1 zintegrowanego systemu informatycznego (dot. zad. 6)
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+