PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zintegrowany Program GWSH

Drukuj

W lutym 2018 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęła realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach” POWR.03.05.00-00Z101/17. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Głównym celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej, doskonalenie jakości i innowacyjności kształcenia, jak również usług doradczych świadczonych przez Akademickie Biuro Karier (ABK) oraz efektywności zarządzania w GWSH poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju Uczelni w terminie 22.02.2018 r. - 1.10.2021 r.

Cel główny zostanie zrealizowany za pomocą następujących celów szczegółowych mających swoje odzwierciedlenie w zadaniach projektowych:

  • rozwój oferty edukacji – umiędzynarodowianie  Kierunku Zarządzanie poprzez przygotowanie programu Kierunku Zarządzania i specjalności oraz ich realizację w języka angielskiego dla grupy 24 os. (dot.zad.1),
  • rozwój ABK oraz kompleksowe świadczenie 200 zindywidualizowanych usług doradczych dla studentów (dot. zad. 2-3),
  • podniesienie kompetencji prezentacji i informatyzacji pracowników dydaktycznych 52 pracowników naukowo-dydaktycznych (dot. zad.4),
  • podniesienie kompetencji zarządczych 66 pracowników administracji i kierownictwa GWSH (dot. zad. 5),
  • wdrożenie 1 zintegrowanego systemu informatycznego (dot. zad. 6)
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+