PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja Młodych Naukowców pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku”.

Drukuj

Katowice, 24 maja 2023 r.


Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest kluczowym elementem współczesnej gospodarki, a Młodzi Naukowcy mają do odegrania istotną rolę w jej rozwoju. W miarę jak świat korporacji przechodzi na bardziej zrównoważony model, firmy zwracają się do Młodych Naukowców, aby poprzez badania, analizy i obserwacje pomogli im określić konieczne do wprowadzenia zmiany.
 

Celem konferencji jest prezentacja i popularyzacja stanu wiedzy naukowej, dotyczącej zielonego zarządzania organizacjami w nurcie zrównoważonego rozwoju, widzianej oczyma Młodych Naukowców, a także wzmocnienie roli środowisk Młodych Naukowców w popularyzowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki. 

 

Formuła konferencji zakłada następujące formy wymiany wiedzy:  

 • wykład wprowadzający wygłoszony przez eksperta — naukowiec bądź praktyk o wybitnych osiągnięciach,  
 • prezentacje referatów i obrady w sekcjach tematycznych, które będą odbywały się równolegle w dwóch salach, co pozwoli wszystkim uczestnikom zaprezentować swoje referaty,  
 • dyskusja grupowa ze stawianiem pytań, hipotez oraz poszukiwaniem odpowiedzi.  

Tematyka konferencji została dopasowana do jej uczestników i zawiera się w następujących obszarach:  

 • zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,  
 • zielonego zarządzania organizacjami na rzecz ekologii, środowiska i zielonych społeczeństw,  
 • innowacji w podejściu do zarządzania współczesnymi organizacjami,  
 • zielonego podejścia do zasobów ludzkich,  
 • oraz związków wymienionych aspektów / obszarów z kulturą organizacyjną, o której badacze mówią, że wymaga zazielenienia. 

Do kluczowych efektów projektu można będzie zaliczyć:   

 • wzmocnienie procesu zdobywania uprawnień / stopni naukowych przez Młodych Naukowców,
 • wymianę doświadczeń Młodych Naukowców z różnych ośrodków nauki oraz możliwość uzyskania przez nich informacji zwrotnych od doświadczonych naukowców, członków komitetu naukowego, zajmujących się przedmiotową problematyką,  
 • popularyzację tematyki dotyczącej współczesnych wyzwań środowiskowych i ekologicznych,  
 • propagowanie świadomości dotyczącej zielonego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez Młodych Naukowców wśród młodzieży akademickiej poprzez prezentację referatów w ramach prac Kół Naukowych. 

Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni (70 punktów).

Nadchodząca konferencja będzie okazją dla Młodych Naukowców z różnych środowisk do spotkania się i przedyskutowania, w jaki sposób  mogą mieć wpływ na dokonywanie pozytywnych zmian w gospodarce i społeczeństwie. 

 

Konferencja hybrydowa.

Miejsce odbywania się konferencji:

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach lub online

ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice

 

Komitet naukowy:

prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, h.c. - Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok 

prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska

prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda 
dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. AG

dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG


 

Komitet organizacyjny:

Julia Grudzień, Małgorzata Rutowska, Kamil Ligienza

 

Kontakt w sprawie Konferencji:

zzo@akademiagornoslaska.pl

tel. 32 357 05 15

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:


 

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez:

    

 

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego (dawniej GWSH) organizuje konferencję naukową pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku” realizowaną w ramach projektu „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy młodych naukowców”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” na podstawie umowy nr DNK/SN/550119/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., kwota dofinansowania 30 910,- PLN, całkowita wartość projektu 44 082,- PLN.

                  

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+