PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja Młodych Naukowców pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku”.

Drukuj

Katowice, 24 maja 2023 r.


Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest kluczowym elementem współczesnej gospodarki, a Młodzi Naukowcy mają do odegrania istotną rolę w jej rozwoju. W miarę jak świat korporacji przechodzi na bardziej zrównoważony model, firmy zwracają się do Młodych Naukowców, aby poprzez badania, analizy i obserwacje pomogli im określić konieczne do wprowadzenia zmiany.
 

Celem konferencji jest prezentacja i popularyzacja stanu wiedzy naukowej, dotyczącej zielonego zarządzania organizacjami w nurcie zrównoważonego rozwoju, widzianej oczyma Młodych Naukowców, a także wzmocnienie roli środowisk Młodych Naukowców w popularyzowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki. 

 

Formuła konferencji zakłada następujące formy wymiany wiedzy:  

 • wykład wprowadzający wygłoszony przez eksperta — naukowiec bądź praktyk o wybitnych osiągnięciach,  
 • prezentacje referatów i obrady w sekcjach tematycznych, które będą odbywały się równolegle w dwóch salach, co pozwoli wszystkim uczestnikom zaprezentować swoje referaty,  
 • dyskusja grupowa ze stawianiem pytań, hipotez oraz poszukiwaniem odpowiedzi.  

Tematyka konferencji została dopasowana do jej uczestników i zawiera się w następujących obszarach:  

 • zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,  
 • zielonego zarządzania organizacjami na rzecz ekologii, środowiska i zielonych społeczeństw,  
 • innowacji w podejściu do zarządzania współczesnymi organizacjami,  
 • zielonego podejścia do zasobów ludzkich,  
 • oraz związków wymienionych aspektów / obszarów z kulturą organizacyjną, o której badacze mówią, że wymaga zazielenienia. 

Do kluczowych efektów projektu można będzie zaliczyć:   

 • wzmocnienie procesu zdobywania uprawnień / stopni naukowych przez Młodych Naukowców,
 • wymianę doświadczeń Młodych Naukowców z różnych ośrodków nauki oraz możliwość uzyskania przez nich informacji zwrotnych od doświadczonych naukowców, członków komitetu naukowego, zajmujących się przedmiotową problematyką,  
 • popularyzację tematyki dotyczącej współczesnych wyzwań środowiskowych i ekologicznych,  
 • propagowanie świadomości dotyczącej zielonego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez Młodych Naukowców wśród młodzieży akademickiej poprzez prezentację referatów w ramach prac Kół Naukowych. 

Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni (70 punktów).

Nadchodząca konferencja będzie okazją dla Młodych Naukowców z różnych środowisk do spotkania się i przedyskutowania, w jaki sposób  mogą mieć wpływ na dokonywanie pozytywnych zmian w gospodarce i społeczeństwie. 

 

Miejsce odbywania się konferencji:

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice

 

Komitet naukowy:

prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, h.c. - Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok 

prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska

prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda 
dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. AG

dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG


 

Komitet organizacyjny:

Julia Grudzień, Małgorzata Rutowska, Kamil Ligienza

 

Kontakt w sprawie Konferencji:

zzo@akademiagornoslaska.pl

tel. 32 357 05 15

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:


 

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez:

    

 

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego (dawniej GWSH) organizuje konferencję naukową pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku” realizowaną w ramach projektu „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy młodych naukowców”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” na podstawie umowy nr DNK/SN/550119/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., kwota dofinansowania 30 910,- PLN, całkowita wartość projektu 44 082,- PLN.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+