PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Warunki uczestnictwa

Drukuj
 1. Konferencja dedykowana jest Młodym Naukowcom w rozumieniu art.360 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 z późn. zm.)

 2. Wszystkie bieżące informacje wraz z najważniejszymi terminami związanymi z uczestnictwem w konferencji oraz szczegółowe zasady przesyłania pełnych wersji artykułów publikowane są na niniejszej stronie.

 3. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.

 4. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 15.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

 5. Rejestrację należy wykonać poprzez formularz rejestracyjny.

 6. Opłata konferencyjna wynosi:
  • 100,- PLN dla uczestnika biernego (udział bez możliwości wystąpienia i publikacji)
  • 350,- PLN dla uczestnika czynnego (udział z możliwością wystąpienia i publikacji)

 7. Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach do 5 dni roboczych od daty rejestracji:
  Numer konta: 82 1050 1214 1000 0090 8200 0671
  Bank: ING Bank Śląski S.A
  Tytułem: Imię i Nazwisko opłata konferencyjna


  Brak uiszczenia opłaty w wyżej wymienionym terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.

 8. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów.

 9. Zgłoszone artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni (70 punktów).

 10. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru referatów przeznaczonych do prezentacji w trakcie konferencji.

 11. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konferencji i kosztów publikacji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.

 12. Warunkiem opublikowania artykułu jest przygotowanie go zgodnie z wymaganiami edytorskimi, uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej oraz wniesienie opłaty konferencyjnej dedykowanej uczestnikom czynnym.

 13. Artykuły pokonferencyjne należy przesłać na adres dedykowany Konferencji dotyczącej Zielonego Zarządzania Organizacjami: zzo@akademiagornoslaska.pl

 14. Akademia Górnośląska zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+