Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Finanse w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Drukuj

Specjalność Finanse w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przygotowuje do podejmowania samodzielnych decyzji finansowych i oceny ich konsekwencji w przedsiębiorstwie. Pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowo zarządzać płynnością finansową, dokonywać wyborów właściwych źródeł finansowania działalności gospodarczej, przedsięwzięć czy inwestycji, umiejętnie kształtować relacje z bankiem, oceniać efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych i wykorzystywać szanse jakie dają transakcje na rynku kapitałowym. 

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Finanse w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (studia I stopnia)

  • Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw i ich optymalizacja
  • Powiązania przedsiębiorstwa z bankiem
  • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
  • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
  • Metody oceny opłacalności inwestycji
  • Finansowe powiązania w grupach kapitałowych
  • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
  • Proseminarium
  • Seminarium dyplomowe
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

GWSH współpracuje z firmą SAGE Sp. z o.o. - wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

szczegóły

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+