Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

24 stycznia 2019r. gościem Koła Naukowego był prof. dr hab. Henryk Goik, wspaniały specjalista z zakresu prawa cywilnego

Na wstępie opiekun Koła dr Katarzyna Płonka-Bielenin przywitała zaproszonego gościa oraz przybyłych studentów prawa. Profesor to nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, a obecnie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

W swoim pracowitym życiu pełnił różne zaszczytne funkcje państwowe. Był dyrektorem generalnym Urzędu Rady Ministrów, pełnomocnikiem Rządu ds. Zagospodarowania Mienia Przyjętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej, a także kierował Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Laosie.  Podróże i obserwacje wybranych regionów świata – Kenia i kraje Indochin – to pasje Profesora realizowane w życiu prywatnym.

Profesor Goik jest również autorem kilkunastu publikacji i książek oraz autorem ponad 35 wystaw fotograficznych. Podczas spotkania Koła - Profesor w niezwykle interesującym wystąpieniu przybliżył szczegóły swoich podróży oraz opowiedział o swoich największych „skarbach”, czyli książkach. Każdej opowieści towarzyszyło odniesienie do prawa cywilnego – poruszone zostały m. in. kwestie darowizny, umowy sprzedaży, nabycia własności rzeczy porzuconej, czy przyjęcia spadku.

Ogromnym zaskoczeniem dla członków Koła był fakt, że Profesor podzielił się swoimi „skarbami” ze słuchaczami. Każdy otrzymał książki autorstwa prof. H. Goika pełne fotografii z różnych zakątków świata wraz ze wspomnieniami z podróży. Serdeczne podziękowania dla Profesora Henryka Goika za poświęcony czas i podzielenie się niezwykle cenną wiedzą i doświadczeniem.  

Tekst:  Dr Katarzyna Płonka-Bielenin, Student Prezes KNPiA - Wojciech Magierowski   

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+