Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Drukuj

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. Tym razem studenci opuścili mury Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i udali się do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Wyjście zorganizowane zostało przez opiekuna Koła Naukowego dr Katarzynę Płonkę-Bielenin oraz dr Dominika Wolskiego.
 
Dzięki porozumieniu z Prezesem Sądu Okręgowego członkowie koła brali udział w interesujących rozprawach karnych, w których przewodniczącą składu orzekającego była SSO Agata Błachowiak-Kaleta. Uczestnictwo w rozprawach miało na celu poznanie przez studentów skomplikowanej materii prawa karnego materialnego i procesowego oraz praktycznego aspektu zawodu sędziego, prokuratora oraz adwokata.
 
Podczas wyjścia do Sądu opiekę nad członkami Koła Naukowego sprawowali prodziekan ds. Kierunków Prawo i Administracja - dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak.
 
Tekst:
Przewodniczący KNPiA - Wojciech Magierowski
Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+