PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Koło Naukowe

Drukuj

W obliczu pandemii Koło Naukowe Prawa i Administracji "IUSTITIA" nie zawiesiło swojej działalności, natomiast z konieczności przeniosło ją do przestrzeni wirtualnej.

1 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie online. Uczestników powitali opiekunowie Koła – dr Katarzyna Płonka-Bielenin (prodziekan ds. kierunków prawo i administracja) oraz dr Daniel Wojtczak, którzy przedstawili zaproszonego gościa. Tym razem gościliśmy pana Artura Wojciechowskiego – specjalistę w zakresie cyberprzestępczości i informatyki śledczej.

Pan Artur Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zawierciu – specjalność: informatyka, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – specjalność: bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – specjalność: ochrona informacji. Wieloletni biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu informatyki, informatyki śledczej i ochrony informacji, certyfikowany audytor wewnętrzy systemów zarządzania informacją według wymagań normy ISO 27001. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) – sekcja Informatyki Sądowej, a także założycielem i Prezesem Fundacji „Internet Discovery”, zajmującej się pomocą ofiarom przestępstw w sieci Internet oraz ochroną praw autorskich i własności intelektualnej. Autor tekstów poświęconych przestępczości komputerowej, kradzieży tożsamości, portalom aukcyjnym i kyptowalucie elektronicznej.

Pan Artur Wojciechowski przedstawił wykład pt. „Zabór w celu przywłaszczenia na przykładzie programu komputerowego w aspekcie karnym i prawnoautorskim – kwalifikacja prawna czynu i metodyka postępowania przygotowawczego”. Głównym celem wykładu było zwrócenie uwagi na specyficzny charakter przestępczości komputerowej i ochrony własności intelektualnej oraz rozbudzenie u uczestników świadomości prawnej dotyczącej ujawnienia czynów o przedmiotowym charakterze. Chodziło również o przybliżenie zagadnień prawnych związanych z prawem komputerowym, w tym omówienie aspektów praktycznych związanych zarówno z opinią prawną, jak i oceną społeczną omawianych czynów, zaznajomienie ze specjalistyczną terminologią, a przede wszystkim samą kwalifikacją czynu oraz metodyką prowadzenia postępowania sprawdzającego i przygotowawczego. Uczestnicy wykładu mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat praw i obowiązków użytkowników, autorów, dystrybutorów i producentów oprogramowania oraz poznania procesu powstawania utworu. W trakcie wykładu poruszona została również kwestia opinii biegłych i właściwego sposobu konstruowania pytań do postanowienia o zasięgnięciu opinii.

Wystąpienie prelegenta stało się zarzewiem ożywionej dyskusji, podczas której padło wiele interesujących spostrzeżeń naukowych. Artur Wojciechowski na prośbę uczestników spotkania wskazał publikacje poruszające omawiane problemy cyberprzestępczości i informatyki śledczej.

Christopher Hadnagy, Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2017.

Ormsby Eileen, Darknet, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Karków 2019.

Jerzy Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Wojciech Andrzej Kasprzak, Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

                    

                   

 

fot. Uczestnicy spotkania

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+