Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

W poniedziałek 22 października 2018r. w GWSH odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Spotkanie zainaugurowała dr Katarzyna Płonka-Bielenin (opiekun koła naukowego). 

Pierwsza część spotkania poświęcona została sprawom organizacyjnym. Przedmiotem spotkania było przedstawienie planów działania koła naukowego na rok akademicki 2018/2019. Ustalone zostały szczegóły listopadowego wyjścia do Sądu Okręgowego w Katowicach. W dalszej kolejności przeprowadzone zostały wybory nowych członków Zarządu Koła, którymi zostali:

Prezes Koła – Wojciech Magierowski

Wiceprezes Koła – Maciej Rosa

Sekretarz Koła – Weronika Zielińska

Skarbnik Koła – Monika Gałońska

W drugiej części spotkania gościł dr Błażej Mądrzycki, który wprowadził studentów w problematykę prawa pracy – a to w związku z przygotowaniami do konkursu z prawa pracy organizowanego przez Międzynarodową Kancelarię Prawną CMS z Warszawy. 

Spotkanie koła naukowego znalazło uznanie zarówno wśród dotychczasowych członków koła, jak i wśród nowych przyjętych w szeregi tego gremium. 

Tekst: Wojciech Magierowski 
dr Katarzyna Płonka-Bielenin

 

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+