PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Koło naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” gościło doktoranta z Kazachstanu

Drukuj

31 października 2023 roku odbyło się spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”, którego gościem był doktorant z Kazachstanu pan Damir Digay. Spotkanie otworzyli opiekunowie Koła – dr Katarzyna Płonka Bielenin i dr Daniel Wojtczak, a następnie prezes Koła Joanna Rolka-Kosider przedstawiła sylwetkę zaproszonego gościa.

Pan Damir Digay jest doktorantem Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Zhetysu w Tałdy Kurganie. W Akademii Górnośląskiej odbywał staż naukowy, dzięki któremu pozyskiwał materiały do swojej rozprawy doktorskiej. Międzynarodowym ekspertem, a jednocześnie opiekunem stażu doktoranta jest dr Daniel Wojtczak z Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej. Dodatkowo, Pan Digay angażuje się w życie polityczne w swoim kraju, gdzie obecnie jest radnym Rady Obwodu Ałmatyńskiego Maslichatu.

Przedmiotem wystąpienia Pana Damira Digay'a były zmiany w Konstytucji Republiki Kazachstanu. 

Doktorant podczas swojego wystąpienia poruszał istotne kwestie dotyczące sytuacji społecznej oraz politycznej w Kazachstanie. Z wielkim zaangażowaniem opowiadał o problemach z jakimi boryka się tamtejsze społeczeństwo, zwracając przy tym uwagę na zeszłoroczne krwawe wydarzenia. Sytuacja ta przyczyniła się do zmian w polityce, a przede wszystkim zainicjowała wprowadzenie zmian do Konstytucji. Prelegent zaprezentował najważniejsze 10 zmian, których dokonano w Konstytucji Republiki Kazachstanu. Można nadmienić, że w sumie wszystkich zmian było ponad 50.

Wystąpienie to przybliżyło uczestnikom istotne modyfikacje, rzucając światło na kontekst i znaczenie tych reform. Dzięki temu zyskali oni lepsze zrozumienie ewolucji konstytucyjnej w Kazachstanie. Przy okazji mogli zobaczyć jakie zmiany zachodzą w innym państwie i zyskać nowe spojrzenie na różnorodność przemian politycznych i społecznych na świecie.

Prezentacja prelegenta stała się także zarzewiem ożywionej dyskusji, gdyż temat referatu zainspirował uczestników do udziału w wymianie spostrzeżeń oraz do zadawania pytań.

Damir Digay podczas swojej prelekcji

Damir Digay oraz Kierownik Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej, dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. AG

Damir Digay wraz z opiekunem stażu naukowego – doktorem Danielem Wojtczakiem z Katedry Prawa i Administracji Akademi Górnośląskiej w Katowicach

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+