Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Koło Naukowe Prawa i Administracji

Drukuj

Podczas prelekcji zostanie poruszony temat cyberprzestępczości. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji MS Teams w dniu 1 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 17.00.

Gościem Koła będzie Pan Artur Wojciechowski, który przedstawi wykład pt. „Zabór w celu przywłaszczenia na przykładzie programu komputerowego w aspekcie karnym i prawno-autorskim – kwalifikacja prawna czynu i metodyka postępowania przygotowawczego”.

Link do wydarzenia MS Teams

Powyższy wykład ma na celu zwrócenie uwagi na specyficzny charakter przestępczości komputerowej i ochrony własności intelektualnej oraz rozbudzenie świadomości prawnej dotyczącej ujawnienia czynów o przedmiotowym charakterze. Kolejnymi, istotnymi problemami są: przybliżenie zagadnień prawnych związanych z popularnie nazwanym prawem komputerowym, w tym omówienie aspektów praktycznych związanych zarówno z opinią prawną jak i oceną społeczną omawianych czynów, specjalistyczna terminologia a przede wszystkim sama kwalifikacja czynu oraz metodyką prowadzenia postępowania sprawdzającego i przygotowawczego. Uczestnicy wykładu będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat praw i obowiązków użytkowników, autorów, dystrybutorów i producentów oprogramowania oraz poznać proces powstawania utworu. W trakcie wykładu poruszona również zostanie rola opinii biegłych i właściwie konstruowanych pytań do postanowienia o zasięgnięciu opinii.

Pan Artur Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zawierciu – specjalność: informatyka;Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – specjalność: bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – specjalność: ochrona informacji. Wieloletni biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu informatyki, informatyki śledczej i ochrony informacji, certyfikowany audytor wewnętrzy systemów zarządzania informacją według wymagań normy ISO 27001. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) sekcja Informatyki Sądowej a także założyciel i Prezes Fundacji „Internet Discovery”, zajmującej się pomocą ofiarom przestępstw w sieci Internet oraz ochroną praw autorskich i własności intelektualnej.Autor tekstów poświęconych przestępczości komputerowej, kradzieży tożsamości, portalom aukcyjnym i kryptowalucie elektronicznej.

 

   

Serdecznie zapraszamy

Opiekunowie Koła

dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+