PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracyjne zebranie Koła Naukowego Prawa i Administracji GWSH

Drukuj

Jest nam miło ponfomować, że w dniu 19.03.2014r., odbyło się pierwsze zebranie KNPiA. Jego opiekunami są Pan dr Tomasz Moll oraz Pani dr Katarzyna Płonka- Bielenin.

Spotkanie otworzył i cele działalności Koła przedstawił inicjator jego ustanowienia, Prorektor prof. Andrzej Bisztyga. Statut Koła omówił współopiekun Koła dr Tomasz Moll. Wsparcie w działalności Koła zadeklarowała szefowa Działu Promocji Uczelni Pani Małgorzata Ruprich, a zasady współpracy Koła z Działem Współpracy z Zagranicą przedstawiła Pani Anna Brożek.

W zebraniu uczestniczyli członkowie – założyciele, nowoprzyjęci członkowie KNPiA, opiekunowie oraz zaproszeni goście, w tym goście z Republiki Kazachstanu.

Przeprowadzono pierwsze wybory Zarządu KNPiA. Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Daniel Macała – Przewodniczący, Pani Klaudia Zając – członek, Pani Agnieszka Graziadei – członek.  W skład Zarządu weszli: Pani Natalia Blacheta – Prezes, Pani Karolina Kaczmarczyk – Wiceprezes, Pani Magdalena Hauke – Sekretarz, Pani Karolina Słowińska – Skarbnik. Wybranym do Zarządu gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz Koła!

Pierwszy w historii KNPiA referat przedstawiła Pani Agata Błachowiak-Kaleta – Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. Przedmiotem referatu były relacje między sądem a obywatelem. Dyskusje wzbudził zwłaszcza problem przewlekłości postępowań sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych.

Kołu Naukowemu Prawa i Administracji życzymy powodzenia!

 

Prorektor prof. n. dr hab. Andrzej Bisztyga otwiera pierwsze zebranie KNPiA GWSH.
 

Wspólne zdjęcie KNPiA.
W pierszym rzędzie od lewej: Pani Karolina Kaczmarczyk - Wiceprezes KNPiA,
Pani Agnieszka Graziadei, Pani Agata Błachowiak-Kaleta SSO w Katowicach oraz Prorektor prof. Andrzej Bisztyga.
W drugim rzędzie m.in. Pani Magdalena Hauke – Sekretarz KNPiA, dr Katarzyna Płonka-Bielenin –
współopiekun KNPiA oraz Pan Wojciech Krupa.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+