Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wystąpienia Członków Koła Naukowego Prawa i Administracji

Drukuj

Studenci i opiekunowie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” uczestnikami III Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych

15 maca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji, które ze względu na przyjętą formę, zdecydowanie różniło się od pozostałych. Zwykle to opiekunowie Koła (dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak) w porozumieniu ze studentami zapraszają do siebie gości zajmujących się szeroko pojętą tematyką prawa i administracji. Tym razem to przedstawiciele naszego Koła mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienia na forum III Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych „Człowiek wobec problemów współczesnego świata”, zorganizowanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego w Katowicach.

Uczestników seminarium, w imieniu JM Rektora GWSH Prof. Krzysztofa Szaflarskiego, przywitał Prorektor Prof. Andrzej Bisztyga, a jednocześnie założyciel Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. Profesor Bisztyga słusznie zauważył, że problematyka seminarium jest bardzo obszerna, a różnorodność prezentowanych tematów wskazuje, że będzie to wyjątkowo interesujące seminarium.

W III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych wzięli udział studenci wielu ośrodków akademickich oraz towarzyszący im opiekunowie naukowi. Wśród tak licznej grupy studentów znaleźli się również reprezentanci Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. Byli to m.in.:

  • Witold Kotulski - wystąpienie pt. „Klauzula porządku publicznego”;
  • Barbara Paw - wystąpienie pt. „Status osoby pokrzywdzonej w procesie karnym”;
  • Katarzyna Starzyk - wystąpienie pt. „Rozwód międzynarodowy”;
  • Piotr Żaczek - wystąpienie pt. „Prawo spadkowe w Unii Europejskiej”.

W przygotowaniach do seminarium naszym studentom pomagali opiekunowie Koła oraz dr Aleksandra Stopova-Kozioł.

Wystąpienia przedstawicieli naszego Koła spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników Seminarium. Zaprezentowane referaty zostaną również opublikowane w formie monografii. 

 

W pierwszym rzędzie od lewej: opiekunowie Koła Naukowego Prawa i Administracji (dr Daniel Wojtczak i dr Katarzyna Płonka-Bielenin - prodziekan ds. kierunku Prawo i Administracja, studentka Katarzyna Starzyk, dr Katarzyna Wytyczak. W drugim rzędzie od lewej: studenci – Piotr Żaczek i Witold Kotulski. Hol Główny GWSH – budynek A.

 

Studentka Katarzyna Starzyk podczas prelekcji pt. „Rozwód międzynarodowy”.

 

Student Witold Kotulski podczas wystąpienia zatytułowanego „Klauzule porządku publicznego”.

 

Student Piotr Żaczek podczas wystąpienia pt. „Prawo spadkowe w Unii Europejskiej”. W tle: dr Grzegorz Jankowski i dr Katarzyna Wytyczak.

 

Uczestnicy III Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych – aula GWSH.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+